Genomsnittliga datum för den första höstfrosten

Normalkarta första höstfrosten genomsnittligt datum för första dygn med minimitemperatur under 0 °C
Klimatkarta som visar genomsnittliga datum för första dygn under hösten med minimitemperatur under 0°C för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild