Normal temperatur i fria atmosfären i januari på 10 km

Normalkarta medeltemperatur i fria atmosfären 10 km januari, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar temperaturen i fria atmosfären på 10 km höjd i januari för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild