Vegetationsperiodens längd

Normalkarta vegetationsperiodens läng genomsnittligt antal dygn med medeltemperatur över +5 °C
Klimatkarta som illustrerar vegetationsperiodens längd i genomsnittligt antal dygn med medeltemperatur över +5 °C för den av WMO definierade normalperiod 1961-1990 Förstora Bild