Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i december

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 december
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i december för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild