Normal temperatur i fria atmosfären i januari på 5km

Normalkarta temperatur i fria atmosfären, januari 5km, 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar temperaturen i fria atmosfären på 5 km höjd i januari för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild