Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i juni

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 juni
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i juni för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild