Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i april

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärde 1961-1990 april
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i april för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild