Normaldygnets minimitemperaturs medelvärde i oktober

Normalkarta dygnets minimitemperatur medelvärden 1961-1990 oktober
Klimatkarta som illustrerar dygnets minimitemperaturers medelvärde i oktober för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild