Normal medeltemperatur i juli som underskrids i genomsnitt vart 10:de år

Normalkart medeltemperatur i juli som överskrids i genomsnitt vart 10:de år
Klimatkarta som illustrerar medeltemperatur i juli som överskrids i genomsnitt vart 10:de år för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild