Normal temperatur i fria atmosfären i juli på 5km

Normalkarta Medeltemperatur i fria atmosfären 5 km juli 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar temperaturen i fria atmosfären på 5 km höjd i juli för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild