Normal temperatur i fria atmosfären i juli på 10km

Normalkarta medeltemperatur i fria atmosfären 10km juli 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar temperaturen i fria atmosfären på 10 km höjd i juli för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 Förstora Bild