Högsta vindhastigheter i november

Det kanske allra värsta oväder som drabbat Sverige i november var den så kallade "allhelgonaorkanen" den 1 november 1969. Eftersom det var en svår orkan även i september samma år så kallas ibland hösten 1969 för "orkanernas höst".

Högsta medelvindhastighet i november (exklusive fjällstationer)

Ett mycket intensivt lågtryck rörde sig österut över Svealand den 1 november 1969. På dess baksida blåste det upp nordnordvästlig orkan 36 m/s på Örskär. Skadorna i samband med ovädret var mycket omfattande. Händelsen har kommit att kallas "allhelgonaorkanen" även om ingen annan station än Örskär rapporterade godkända orkanvindar. Flera stationer hade dock en medelvind på 30 m/s eller strax däröver.

Väderläget klockan 07 den 2 november 1969
Väderläget klockan 07 den 2 november 1969. Illustration SMHI Förstora Bild

Örskär delar rekordet för högsta medelvind i november med Kullen, där det blåste upp västlig orkan 36 m/s i samband med ett mycket intensivt lågtryck som den 24 november 1981 passerade österut nära gränsen mellan Götaland och Svealand.

Utöver dessa två fall är det bara år 1985 och 1973 som godkända orkanvindar noterats i svenska farvatten i november månad.

De fyra högsta värdena

36 m/s vid Kullen (Skåne) den 24 november 1981
Genom felaktig avrundning mellan knop och m/s angavs värdet till 37 m/s i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren vid Kullen var placerad i en mast 10 meter över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havet kan dock vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.
36 m/s vid Örskär (Uppland) den 1 november 1969
Vindmätaren på Örskär satt i fyrtornet 35-40 meter över marken.
33 m/s vid Vinga den 6 november 1985
Genom felaktig avrundning mellan knop och m/s angavs värdet till 34 m/s i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren på Vinga var placerad i en mast 10 meter över markytan.
33 m/s vid Ölands norra udde den 23 november 1973
Vindmätaren vid Ölands norra udde var placerad i fyrtornet cirka 35 meter över marken.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

41 m/s vid Grundkallen den 1 november 1969
Denna observation från den så kallade "Allhelgonaorkanen 1969" gällde länge som svenskt rekord. Men en kontroll av vindregistreringarna har visat att vindmätaren var otillförlitlig.
40 m/s vid Smögen den 1-2 november 1922
Under 1900-talets första årtionden rapporterades ett antal mycket höga vindhastigheter från stationer utrustade med vindmätare som inte alls var jämförbara med nutidens vindmätare.
34 m/s vid Hanö den 24 november 1981
Enligt vindregistreringarna är den högsta säkerställda vindhastigheten 32 m/s. En lite udda registrering på 33 m/s finns strax före ett strömavbrott. Denna registrering angavs sedan genom felavrundning till 34 m/s i SMHIs månadsöversikt.
33 m/s vid Kullen den 6 november 1985
Det korrekta värdet ska vara 32 m/s. Genom felaktig avrundning mellan knop och m/s angavs det dock till 33 m/s i SMHIs tidskrift Väder och Vatten.
33 m/s vid Ölands södra grund den 12 november 1967
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt, men av vindregistreringarna framgår att instrumentet inte fungerade tillfredsställande.

Högsta medelvindhastighet i november vid fjällstationer

Precis som för många andra månader är det Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjället som har rekordet för högsta medelvind i november.

Rekordvärdet 47 m/s noterades under stormen Hilde och är för övrigt den näst högsta medelvindhastighet som observerats i Sverige oavsett månad

Högsta värde

47,0 m/s vid Stekenjokk den 16 november 2013
Värdet noterades i samband med passagen av stormen Hilde.

Högsta byvindhastighet i november (exklusive fjällstationer)

I samband med orkanen den 24 november 1981 (då Kullen noterade tangerat svenskt rekord för högsta medelvind i november) registrerades vindbyar på 40 m/s vid Sturups flygplats utanför Malmö.

Detta gällde länge som svenskt rekord tills det i november 2011 överträffades av en notering från Hanö i samband med den så kallade "första adventsstormen".

Högsta värden

41,4 m/s vid Hanö (Blekinge) den 27 november 2011
Värdet observerades i samband med ett mycket intensivt lågtryck som passerade med sitt centrum över norra Svealand och sydligaste Norrland.
Vindmätaren i Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.
40 m/s vid Sturups flygplats den 24 november 1981
Enligt registreringarna var maximala byvinden 81 knop vid flygplatsens bana 35 och 78 knop och vid bana 17. I METAR-telegrammet rapporterades byvinden till 80 knop.

Högsta byvindhastighet i november vid fjällstationer

November är den enda månad då inte Tarfala innehar det svenska byvindsrekordet.

Rekordet är dock blygsammare än de högsta byvindshastigheter som noterats under vintermånaderna december, januari och februari.

Högsta värde

56,3 m/s vid Stekenjokk den 16 november 2013
Rekordvärdet noterades i samband med passagen av stormen Hilde.