Högsta vindhastigheter i september

Vissa år kan höststormarna komma igång ordentligt redan i september månad. Mest omtalade är två svåra stormar i september 1969 som passerade Sverige med bara en veckas mellanrum.

Högsta medelvindhastighet i september (exklusive fjällstationer)

Ett mycket intensivt lågtryck som från Sydnorge rörde sig in över Svealand orsakade västlig storm till orkan i Götalands farvatten den 22 september 1969. En vecka senare var det dags för ytterligare en storm, dock inte fullt så kraftig.

Karta över väderläget den 22 september 1969
Väderläget den 22 september 1969 kl 10. Förstora BildIntressant att notera är att en av vindregistreringarna vid Torslanda flygplats visade en medelvind på 28 m/s den 22 september 1969. Det är mycket ovanligt med storm i medelvind annat än vid kust- och fjällstationer.

Endast vid ett annat tillfälle har orkan rapporterats från en svensk kuststation i september. Det var år 1978 vid den mycket vindutsatta stationen Kullen.

De fem högsta värdena

35 m/s vid Ölands södra grund den 22 september 1969
Från Ölands södra grund finns av någon anledning inga vindregistreringar bevarade från den här tiden. Värdet är dock accepterat trots denna reservation.
Vindmätaren vid Ölands södra grund satt i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
34 m/s vid Kullen (Skåne) den 11 september 1978
I samband med att ett lågtryck passerade österut över Götaland blåste det upp västsydvästlig orkan på Kullen den 11 september 1978.
Vindmätaren vid Kullen var placerad i en mast 10 meter över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan dock vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen
32 m/s vid Ölands norra udde den 11 september 1978
Vindmätaren vid Ölands norra udde var placerad på 35 meters höjd i fyrtornet. Något år senare infördes för Ölands norra udde en korrektion av vindhastigheten till att gälla 10 meters höjd, men värdena från 1978 är okorrigerade.
32 m/s vid Kullen (Skåne) den 22 september 1969
Vindmätaren vid Kullen var placerad i en mast cirka 10 meter över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan dock vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.
32 m/s vid Hanö (Blekinge) den 22 september 1969
Vindmätaren på Hanö var placerad i toppen av fyrtornet 17-18 meter över marken. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

35 m/s vid Bjuröklubb den 30 september 1949
Värdet avviker påtagligt från övriga stationer. Dessutom brukar så här gamla vindmätningar i allmänhet betraktas med misstänksamhet.
32 m/s vid Harstena den 22 september 1969
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt, men vid tillfället var vindmätaren ur funktion på grund av strömavbrott. Dessutom var det i dagbok och observationstelegram rapporterade värdet endast 31 m/s.

Högsta medelvindhastighet i september vid fjällstationer

Även för fjällstationer är det ovanligt med orkan i september månad, men några enstaka tillfällen finns noterade.

Väderläget den 9 september 2009
Väderläget klockan 14 den 9 september 2009 Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta värde

41,3 m/s vid Stekenjokk den 9 september 2009
I samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig från Norska havet upp mot Ishavet blåste det upp västsydvästlig orkan vid Stekenjokk den 9 september 2009.

Högsta byvindhastighet i september (exklusive fjällstationer)

Inte bara rekordet för högsta medelvind utan även rekordet för högsta byvind noterades i samband med orkanen den 22 september 1969.

Högsta värde

37 m/s vid Säve flygplats den 22 september 1969
Stationen drevs av Försvarsmakten. Från den här tiden finns inga originalregistreringar från Försvarsmaktens stationer arkiverade vid SMHI, endast en kopia av byvindsregistreringen finns bevarad.

Högsta byvindhastighet i september vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet när det gäller högsta byvindhastighet i september.

Högsta värde

52,4 m/s vid Tarfala den 5 september 2005
Rekordvärdet observerades i samband med ett djupt lågtryck med centrum över Ishavet.