Högsta vindhastigheter i maj

Både till sjöss och i fjällen är det ovanligt med riktigt kraftiga vindar under maj månad.

Högsta medelvindhastighet i maj (exklusive fjällstationer)

Det finns knappt ett tiotal kända fall med storm i svenska farvatten i maj månad. Det senaste fallet är från 1986.

De högsta värdena

27 m/s vid Kullen (Skåne) den 16 maj 1986
I samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig in över norra delen av västkusten blåste det upp västlig storm på Kullen den 16 maj 1986.
På grund av felavrundning angavs värdet till 28 m/s i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren på Kullen var placerad i en mast 10 meter över marken.
27 m/s vid Hanö (Blekinge) den 29 maj 1974
I samband med ett intensivt lågtryck över Svealand blåste det upp västlig storm i de sydligaste farvattnen den 29 maj 1974.
Vindmätaren vid Hanö var placerad i toppen av fyrtornet 17-18 meter över marken.
26 m/s vid Kullen (Skåne) den 29 maj 1974
Vindmätaren på Kullen var placerad i en mast 10 meter över marken.
(26 m/s vid Ölands södra grund den 10 maj 1966)
Ett svårbedömt fall. Enligt registreringarna nådde vinden tillfälligt 26 m/s, vilket inte ser helt orealistiskt ut. Observatören rapporterade dock endast 25 m/s, vilket också var det värde som publicerades i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren vid Ölands södra grund var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

36 m/s vid Utlängan den 15 maj 1915
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad orimligt höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
32 m/s vid Ölands norra udde den 29 maj 1975
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt men är felaktigt. Högsta värde vid Ölands norra udde vid det här tillfället var 24 m/s.
27 m/s Sandhammaren den 28 maj 1981
Publicerat i SMHIs månadsöversikt men är felaktigt. Högsta värde vid Sandhammaren vid det här tillfället var 15 m/s.
26 m/s vid Örskär den 27 maj 1986
Värdet publicerades i SMHIs tidskrift Väder och Vatten men är felavrundat och dessutom bokfört på fel datum. Rätt värde ska vara 25 m/s den 26 maj.
26 m/s vid Kullen den 28 maj 1981
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt men är en felavrundning. Korrekt värde ska vara 25 m/s.

Högsta medelvindhastighet i maj vid fjällstationer

Maj avviker från övriga månader på så sätt att den högsta medelvindhastigheten registrerats av en station i en fjälldal och inte på högfjället.

Högsta värde

33,9 m/s vid Stora Sjöfallet den 28 maj 2009
Ett intensivt lågtryck rörde sig upp över Sverige och på baksidan av lågtrycket blåste det upp västnordvästlig orkan vid Stora Sjöfallet den 28 maj 2009. Stationen är mycket vindutsatt när det blåser i dalgångens riktning eftersom den smalnar av i området kring Stora Sjöfallet.

Automatstationen i Stora Sjöfallet
Automatstationen i Stora Sjöfallet år 2005. Foto SMHI Förstora Bild

Högsta byvindhastighet i maj (exklusive fjällstationer)

I maj 2019 överträffades det tidigare byvindsrekordet vid tre olika tillfällen. Men i de tre fallen rörde det sig om lokala företeelser.

Högsta värden

36,4 m/s vid Lungö (Ångermanland) den 2 maj 2019
Värdet noterades i samband med nordostvindar bakom ett intensivt lågtryck och en frontpassage.

33,1 m/s vid Lungö (Ångermanland) den 23 maj 2019
Värdet noterades i samband med nordostvindar mellan ett lågtryck på Norska havet och en högtrycksrygg över Nordkalotten.

31,2 m/s vid Söderarm (Uppland) den 30 maj 2019
Vid tillfället rådde på Söderarm kraftig sydsydvästlig vind i samband med en frontpassage.

30,9 m/s vid Nidingen (Halland) den 26 maj 2000
Värdet uppmättes strax efter midnatt natten till den 26 maj i samband med ett rätt intensivt lågtryck som rörde sig åt nordost över södra Sverige.

Högsta byvindhastighet i maj vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet när det gäller högsta byvindhastighet i maj.

Högsta värde

48,9 m/s vid Tarfala den 30 maj 2009
Rekordvärdet noterades två dygn efter att Stora Sjöfallet satte rekord för högsta medelvindhastighet i maj. Det var dock inte samma lågtryck som orsakade dessa rekordvindar, utan i det här senare fallet ett lågtryck som rörde sig österut på Ishavet.