Högsta vindhastigheter i oktober

Det mest beryktade av alla oväder i oktober är en orkan över södra Götaland den 17-18 oktober 1967.

Högsta medelvindhastighet i oktober (exklusive fjällstationer)

I gränsområdet mellan mycket mild luft över sydligaste Sverige och kallare luft över mellersta och nordligaste delen av landet, passerade ett intensivt lågtryck österut över Götaland den 17 oktober 1967. I samband med detta rapporterades västlig eller västsydvästlig orkan från fyra stationer i våra sydligaste farvatten (samt från ytterligare ett par stationer med osäkra värden). Antalet stationer som samtidigt rapporterade orkan är det största för något svenskt oväder.

Orkanen 1967 står i särklass. Förutom vid detta tillfälle är det bara i oktober 1955 och 1963 som orkanvindar noterats i svenska farvatten.

De sex högsta värdena

40 m/s vid Ölands södra grund den 17 oktober 1967
Detta rekordvärde rapporterades i observationen klockan 01 den 18 oktober. I SMHIs månadsöversikt för oktober 1967 daterades dock värdet den 17 oktober. Enligt vindregistreringarna kulminerade vinden nästan exakt vid midnatt natten mellan den 17 och 18 oktober.
Vindmätaren vid Ölands södra grund satt i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
38 m/s vid Hanö (Blekinge) den 17 oktober 1967
Vindmätaren vid Hanö var placerad i toppen av fyrtornet 17-18 meter över marken. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.
34 m/s i Ystad (Skåne) den 17 oktober 1967
Värdet publicerades inte i SMHIs månadsöversikt, troligen beroende på att Ystad vid den tiden ej var att betrakta som en ren kuststation.
Vindmätaren var placerad på ett 6 meter långt rör på taket på en villa, vilket gav en höjd av cirka 10 meter över marken.
33 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 18 oktober 1967
Vindmätaren vid Grundkallen satt i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
33 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 12 oktober 1963
Vindmätaren vid Grundkallen satt i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
33 m/s vid Örskär (Uppland) den 16 oktober 1955
Vindmätaren satt i fyrtornet 35-40 meter över marken.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

39 m/s vid Ölands södra udde den 18 oktober 1967
Publicerat i SMHIs månadsöversikt, men av vindregistreringarna framgår att vindmätaren sattes ur funktion redan vid 31 m/s.
38 m/s vid Smögen den 15 oktober 1916
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad mycket höga vindhastigheter från stationer vindmätare ej jämförbara med nutida standard.
35 m/s vid Smygehuk den 17 oktober 1967
Publicerat i SMHIs månadsöversikt, men av vindregistreringarna framgår att vindmätaren sattes ur funktion redan vid ca 30 m/s.
33 m/s vid Måseskär den  1 oktober 1977
Värdet finns publicerat i SMHIs månadsöversikt, men vindregistreringarna tyder på att instrumentet inte fungerade tillfredsställande.

Högsta medelvindhastighet i oktober vid fjällstationer

Notera att rekordet för högsta medelvind vid fjällstationer är något lägre än rekordet för kuststationer. Detta gäller inte för någon annan månad än oktober.

Som exempel på mycket höga vindhastigheter i fjälldalar under oktober kan nämnas 36 m/s som uppmättes vid Stora Sjöfallet den 13 oktober 2013.

Högsta värde

38,5 m/s vid Stekenjokk den 26 oktober 2008
I samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig upp över Norska havet blåste det upp västsydvästlig orkan vid Stekenjokk den 26 oktober 2008.

Högsta byvindhastighet i oktober (exklusive fjällstationer)

Den högsta byvindhastigheten noterades i samband med stormen Simone i oktober 2013.

Mer omfattande och regelbundna mätningar av byvind har inte utförts i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Det är fullt möjligt att högre värden skulle ha noterats i samband med orkanen den 17 oktober 1967, men då utfördes mätningar av byvind bara i begränsad omfattning.

Högsta värde

42,2 m/s vid Hallands Väderö (Skåne) den 28 oktober 2013

Väderläget den 28 oktober 2013
Väderläget klockan 19 den 28 oktober 2013. Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta byvindhastighet i oktober vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet när det gäller högsta byvindhastighet i oktober.

Högsta värde

52,6 m/s vid Tarfala den 13 oktober 1996
Rekordvärdet observerades i samband med ett intensivt lågtryck med centrum över allra nordligaste Skandinavien.