Högsta vindhastigheter i augusti

Under senare delen av augusti kan vädret börja kännas lite höstlikt, men någon nämnvärd ökning av stormfrekvensen är svår att se. I och för sig finns ett begrepp "Lovisastormar" som syftar på en något ökad risk för stormar efter Lovisadagen den 25 augusti. Det är dock tveksamt om detta har någon statistisk signifikans.

Högsta medelvindhastighet i augusti (exklusive fjällstationer)

Antalet stormtillfällen i svenska farvatten i augusti är något fler än under juni och juli. Totalt finns upp mot ett tjugotal kända fall sedan mitten av 1900-talet, det senaste i samband med ovädret Johanne i augusti 2018.

De sex högsta värdena

29 m/s vid Kullen (Skåne) den 28 augusti 1956
I samband med ett intensivt lågtryck som från Danmark rörde sig in över Götaland rapporterades sydvästlig storm på Kullen den 28 augusti 1956.
I SMHIs månadsöversikt publicerades värdet 30 m/s, men i observationstelegrammet rapporterades 58 knop. Som rekord får därför värdet 29 m/s anses gälla.
Stationen var utrustad med vindmätare, men inga registreringar finns bevarade på SMHI.
Vindmätaren vid Kullen var placerad i en mast knappt 10 meter över marken. På grund av Kullahalvöns höjd över havsytan kan dock vindhastigheten ha förstärkts jämfört med omgivningen.
27 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 29 augusti 1971
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
27 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 8 augusti 1971
I observationstelegrammet rapporterades endast 52 knop, men i SMHIs månadsöversikt publicerades värdet 27 m/s, vilket är i överensstämmelse med vindregistreringen.
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
27 m/s Grundkallen (Uppland) den 6 augusti 1967
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
27 m/s vid Bjuröklubb (Västerbotten) den 27 augusti 1959
I månadsöversikten publicerades värdet 26 m/s, men i observationstelegrammet rapporterades 54 knop.
Stationen var utrustad med vindmätare, men inga registreringar finns bevarade på SMHI. Vindmätaren satt i en mast i fyren 10 meter över marken.
27 m/s vid Ölands södra grund den 15 augusti 1956
I observationstelegrammet rapporterades 53 knop från Ölands södra grund den 15 augusti 1956. Värdet publicerades inte i SMHIs månadsöversikt, men är inte orimligt jämfört med övriga stationer.
Inga vindregistreringar från det här tillfället finns bevarade på SMHI. Vindmätaren satt i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

33 m/s vid Vinga den 23 augusti 1918
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad mycket höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
33 m/s vid Kullen den 3 augusti 1916
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad mycket höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
32 m/s vid Utlängan den 30-31 augusti 1923
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad mycket höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.

Högsta medelvindhastighet i augusti vid fjällstationer

Den numera avslutade stationen Åreskutan på nästan 1300 meters höjd i Jämtlandsfjällen är den enda fjällstation som egentligen kunnat tävla med Stekenjokk när det gäller höga medelvindhastigheter. För augusti månad är det fortfarande ett av Åreskutans värden från 1990-talet som håller rekordplatsen.

Högsta värde

32,2 m/s vid Åreskutan den 27 augusti 1995
I samband med ett djupt lågtryck med centrum över nordöstra Norrland rapporterade Åreskutan nordvästlig storm med snudd på orkan den 27 augusti 1995.

Högsta byvindhastighet i augusti (exklusive fjällstationer)

Ett lågtryck över Danmark, som hastigt fördjupades och rörde sig in över Götaland i augusti 2008, orsakade det hittills enda kända fallet med orkanbyar i svenska farvatten i augusti månad.

Högsta värden

33,0 m/s vid Hanö (Blekinge) den 4 augusti 2008
Vindmätaren på Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet.

32,9 m/s vid Hallands Väderö den 4 augusti 2008

32,9 m/s vid Vinga den 4 augusti 2008

Tvivelaktiga eller felaktiga värden

67,2 m/s vid Örskär den 5 augusti 2018
Enligt ögonvittnen passerade ett intensivt oväder över Örskär vid den här tidpunkten. Men det har inte rapporterats om några skador som ens kommer i närheten av vad vindbyar av dubbel orkanstyrka borde ha orsakat. Därför kan värdet inte godkännas. Men det är inte känt vad som kan ha fått automatstationen i Örskär att rapportera en så hög vindhastighet.

Högsta byvindhastighet i augusti vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet även när det gäller högsta byvindhastighet i augusti.

Väderläget den 16 augusti 2020
Väderläget klockan 02 den 16 augusti 2020 Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta värde

41,9 m/s vid Tarfala den 16 augusti 2020
Rekordvärdet observerades i samband med passagen av ett djupt lågtryck på Ishavet.