Högsta vindhastigheter i juni

Under sommarmånaderna är det sällsynt med stormar i svenska farvatten. Totalt finns endast ett drygt halvdussin kända fall i juni. Sommaren är också den tid då lika kraftiga vindbyar kan förekomma i samband med åskväder som vid lågtryckspassager.

Högsta medelvindhastighet i juni (exklusive fjällstationer)

Under sommarmånaderna är det sällsynt med stormar i svenska farvatten. I juni månad finns totalt endast åtta kända tillfällen, det senaste från 2018.

De sju högsta värdena

27 m/s vid Örskär (Uppland) den 12 juni 1981
Bakom ett lågtryck som passerat österut nära gränsen mellan Götaland och Svealand blåste det upp ostnordostlig storm på Örskär den 12 juni 1987. Denna vädersituation har gått till väderhistorien även på grund av det för årstiden ovanliga snöfall som förekom i västra Svealand och nordvästra Götaland.
På grund av felaktig avrundning mellan knop och m/s angavs vindhastigheten till 28 m/s i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren på Örskär satt i fyren cirka 35 meter över marken.
26,0 m/s vid Örskär (Uppland) den 22 juni 2018
Det blåste onekligen hårt vid Upplandskusten denna midsommarafton. Men en viss osäkerhet finns kvar när det gäller det här värdet. Örskär rapporterade nämligen samma dygn extremt höga byvindar av vilka några inte har kunnat godkännas.
Vindmätaren vid Örskär är placerad i fyren 34 meter över marken.

Väderanalys gällande den 22 juni 2018
Analys av väderläget klockan 20 på midsommarafton den 22 juni 2018. Illustration SMHI Förstora Bild


25,7 m/s vid Näsudden (Gotland) den 17 juni 1987
Data från automatstationen vid Näsuddens vindkraftverk publicerades inte i SMHIs tidskrift Väder och Vatten vid den här tiden.
25 m/s vid Utö (Sörmland) den 19 juni 1991
Stationen drevs av Försvarsmakten. Inga vindregistreringar finns tillgängliga i SMHIs arkiv.
25 m/s vid Bjuröklubb (Västerbotten) den 8 juni 1982
På grund av felavrundning mellan knop och m/s publicerades värdet 26 m/s i SMHIs månadsöversikt. Enligt synoptelegrammet rapporterades 25 m/s, men registreringen är lite otydlig med enstaka registreringar mellan 24 och 26 m/s.
Vindmätaren satt i en mast 10 meter över marken.
25 m/s vid Svenska Högarna (Uppland) den 13 juni 1981
Vindmätaren var placerad i toppen av fyren cirka 24 meter över marken.
25 m/s vid Örskär (Uppland) den 13 juni 1973
Vindmätaren var placerad i fyren cirka  35 meter över marken.
25 m/s vid Landsort (Sörmland) den 28 juni 1968
I observationstelegrammet rapporterades värdet 26 m/s. Men vindregistreringen ger inte stöd för mer än 25 m/s, vilket också var det värde som publicerades i SMHIs månadsöversikt.
Vindmätaren på Landsort var vid den här tiden placerad i en mast cirka 18 meter över marken.
24,6 m/s vid Bjuröklubb (Västerbotten) den 8 juni 2016

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

30 m/s vid Utlängan den 14 juni 1924
Under 1900-talets första årtionden rapporterades en rad orimligt höga vindhastigheter från stationer med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
26 m/s vid Ölands norra udde den 13 juni 1981
Vinden var uppe i 26 m/s enligt vindregistreringen och det värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt. Dock rapporterades 21 m/s i synoptelegrammet, vilket är i överensstämmelse med den korrektion av vinden till 10 meters höjd som utfördes för Ölands norra udde sedan 1979.
25 m/s vid Ölands norra udde den 12-13 juni 1970
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt, men vindregistreringen visar att instrumentet inte fungerade tillfredsställande.
25 m/s vid Hanö den 10 juni 1956
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt men får inget stöd i vare sig dagbok eller journal. Inga vindregistreringar finns bevarade.

Högsta medelvindhastighet i juni vid fjällstationer

Den numera avslutade stationen Åreskutan på nästan 1300 meters höjd i Jämtlandsfjällen är den enda fjällstation som egentligen kunnat tävla med Stekenjokk när det gäller höga medelvindhastigheter. För juni månad är det fortfarande ett av Åreskutans värden från 1990-talet som håller rekordplatsen.

Högsta värde

31,5 m/s vid Åreskutan den 23 juni 1994
På baksidan av ett intensivt lågtryck över Finland blåste det nordvästlig storm på Åreskutan den 23 juni 1994.

Högsta byvindhastighet i juni (exklusive fjällstationer)

Som i så många andra fall är det även i juni en kuststation som står för rekordet för högsta byvind. Som exempel på mycket höga byvindhastigheter vid övriga stationer kan nämnas 30 m/s vid Norrköpings flygplats den 28 juni 1968.

Högsta värde

32,4 m/s vid Lungö (Ångermanland) den 13 juni 2011
Värdet noterades i samband med en front med kraftiga regn- och åskskurar.
Vindmätaren i Lungö sitter i fyrtornet 15 meter över marken.

Tidigare publicerade men senare underkända värden

38,5 m/s vid Örskär (Uppland) den 22 juni 2018
Det blåste onekligen mycket kraftigt vid Upplandskusten detta dygn. Till en början godkändes värdet. Men eftersom det senare visat sig att det från Örskär och några andra liknande stationer kommit in orealistiskt höga värden efter installation av ny mjukvara i stationen, så kan värdet inte godkännas.

Högsta byvindhastighet i juni vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet när det gäller högsta byvindhastighet i juni.

Högsta värde

49,5 m/s vid Tarfala den 9 juni 1996
Rekordvärdet noterades i samband med ett lågtryck som rörde sig åt nordost över nordligaste Skandinavien.