Högsta vindhastigheter i april

Precis som i mars finns endast ett känt fall med orkanvindar i svenska farvatten under april månad.

Högsta medelvindhastighet i april (exklusive fjällstationer)

Det enda kända fallet med medelvind av orkanstyrka vid någon svensk kuststation är från den 14 april 1981. Detta är för övrigt det enda fallet då medelvinden nått över 30 m/s.

De fem högsta värdena

33 m/s vid Söderarm (Uppland) den 14 april 1981
På baksidan av ett intensivt lågtryck som passerat på en bana över nordligaste Skandinavien blåste det upp till nordvästlig orkan 33 m/s vid Söderarm den 14 april 1981. Värdet avviker en del från övriga kuststationer. Från Åreskutan i Jämtlandsfjällen finns dock en observation på 39 m/s vid det här tillfället.
I SMHIs månadsöversikt angavs värdet till 34 m/s. Detta var dock en felavrundning mellan m/s och knop.
Vindmätaren vid Söderarm var placerad i en mast 10 meter över marken.
29 m/s vid Bjuröklubb (Västerbotten) den 18 april 1976
I SMHIs månadsöversikt angavs värdet till 28 m/s men i observationstelegrammet till 29 m/s. Enligt vindregistreringen är det ett gränsfall, men något närmare 29 m/s än 28 m/s.
Vindmätaren vid Bjuröklubb var placerad i en mast 10 meter över marken.
28 m/s vid Svenska Högarna (Uppland) den 5 april 2003
Vindmätaren vid Svenska Högarna var placerad i toppen av fyren 21 meter över marken.
27,6 m/s vid Örskär (Uppland) den 7 april 2011
Vindmätaren vid Örskär sitter i en mast i fyrtornet 34 meter över marken.
27,5 m/s vid Örskär (Uppland) den 14 april 1997
Vindmätaren vid Örskär sitter i en mast i fyrtornet 34 meter över marken.

Automatstationen på Örskär
Fyren vid Örskär. I toppen syns vindmätaren 34 meter över marken.Bilden är tagen den 20 maj 2015. Foto SMHI Förstora Bild

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

28 m/s vid Svenska Högarna den 14 april 1981
Publicerat i SMHIs månadsöversikt men är en av de vid den tiden så vanligt förekommande felavrundningarna mellan knop och m/s. Värdet ska i stället vara 27 m/s.
28 m/s vid Stora Karlsö den 18 april 1967
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt. Men stationen saknade vindmätare varför värdet inte kan accepteras i rekordtabeller.

Högsta medelvindhastighet i april vid fjällstationer

Även om de kraftigaste vindarna brukar bli något beskedligare under sommarhalvåret, så har det ännu i april månad vid enstaka tillfällen blåst över 40 m/s i medelvind vid högfjällsstationer. Som för så många andra månader så är det Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen som håller rekordet.

Som exempel på mycket hög medelvindhastighet i fjälldalar kan nämnas 35 m/s vid Stora Sjöfallet den 19 april 2015.

Högsta värde

41,4 m/s vid Stekenjokk den 4 april 2007
Rekordvärdet uppmättes i samband med ett mycket djupt lågtryck med centrum på Ishavet. Följande dag (en skärtorsdag) rådde mycket kraftig blåst även öster om fjällkedjan.

Högsta byvindhastighet i april (exklusive fjällstationer)

Rekord för högsta byvind i april månad innehas för ovanlighetens skull av en station i inlandet och inte vid kusten. Samma sak gäller även för juli månad.

Högsta värde

41,6 m/s i Älvdalen (Dalarna) den 14 april 1997
Detta är den högsta byvindhastighet som registrerats vid en inlandsstation oavsett månad. Registreringen gjordes i samband med ett litet men intensivt lågtryck, som rörde sig från mellersta Skandinavien ner mot Baltikum.
Observatören i Älvdalen avläste vid samma tillfälle 36 m/s på en handhållen anemometer.

Högsta byvindhastighet i april vid fjällstationer

De högsta byvindhastigheterna i fjällen i april månad är avgjort blygsammare än under vintermånaderna. Precis som för alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet.

Högsta värde

49,7 m/s vid Tarfala den 26 april 2007
Värdet observerades i samband med ett lågtryck som från Norska havet rörde sig in över nordligaste Skandinavien.
Nästan lika höga byvindar förekom i Tarfala vid ytterligare ett par tillfällen samma månad.