Högsta vindhastigheter i december

I december finns omkring ett halvdussin tillfällen med orkanvindar i svenska farvatten. Av dessa är kanske mest omtalat ett oväder kring nyåret 1978/79. Det som ställde till mest problem den gången var det mycket kraftiga snödrev som delvis lamslog trafiken i Skåne.

Högsta medelvindhastighet i december (exklusive fjällstationer)

Det finns totalt fem godkända fall med orkanvindar i svenska farvatten.

Rekordet är från nyårsafton 1978 med orkan 35 m/s på Hanö. Det som ställde till mest problem den gången var dock inte vinden, utan det snödrev som vinden orsakade och som delvis lamslog trafiken i Skåne.

Det senaste tillfället med orkanvindar är från december 1999. Även den gången drabbades Skåne svårt och ännu extremare var detta oväder i Danmark.

De fem högsta värdena

35 m/s vid Hanö (Blekinge) den 31 december 1978
I samband med ett högtryck över mellersta Skandinavien och ett intensivt lågtrycksområde på kontinenten noterade Hanö ostnordostlig orkan den 31 december 1978.
I SMHIs månadsöversikt publicerades värdet 36 m/s. Detta är dock baserat på en uppskattning av vindhastigheten som observatören gjorde sedan vindmätaren gått sönder. Det högsta värde som finns dokumenterat i vindregistreringarna är 35 m/s.
Vindmätaren på Hanö var placerad i fyrtornet 17-18 meter över marken. Fyren står i sin tur cirka 55 meter över havsytan. Detta kan ha bidragit till en förstärkt vindhastighet jämfört med omgivningen.
34 m/s vid Ölands södra grund den 6 december 1965
Värdet finns inte publicerat i SMHIs månadsöversikt men stöds både av vindregistrering och journal samt observationer från Ölands södra udde.
Vindmätaren vid Ölands södra grund var placerad i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
34 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 14 december 1964
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad i kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
33 m/s vid Ölands norra udde den 8 december 1975
Vindmätaren var placerad i fyrtornet cirka 35 meter över marken.
32,7 m/s vid Hanö (Blekinge) den 4 december 1999
Vindmätaren på Hanö sitter i toppen av fyrtornet 18 meter över marken. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

37 m/s vid Smögen den 17 december 1921
Under 1900-talets första decennier rapporterades ett antal mycket höga vindhastigheter från stationer utrustade med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard.
37 m/s vid Holmögadd den 15-17 december 1936
Under 1900-talets första hälft rapporterades ett antal mycket höga vindhastigheter från stationer utrustade med vindmätare som ej var jämförbara med nutida standard. Intressant att notera är att en vindhastighet på hela 50 m/s rapporterades från Nya Sylstationen i Jämtlandsfjällen vid samma tillfälle.
34 m/s vid Grundkallen den 8 december 1971
Osäkert värde. Vindregistreringarna ger ett ”brusigt” intryck med enstaka registreringar upp till 41 m/s. Observatören rapporterade 36 m/s som högsta värde, medan det högsta värde som publicerades i SMHIs månadsöversikt var 34 m/s.
33 m/s vid Landsort den 30 december 1983
Ska vara 32 m/s, men på grund av felavrundning publicerades det felaktiga värdet 33 m/s i SMHIs månadsöversikt.

Högsta medelvindhastighet i december vid fjällstationer

Precis som för många andra månader är det Stekenjokk på drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjället som har rekordet för högsta medelvind i december. Vid ett par tillfällen har en medelvind på 42 m/s rapporterats.

Det finns ett mycket högt värde från Nya Sylstationen i Jämtland, där 50 m/s rapporterades den 16 december 1936. Men det saknas dokumentation om det rapporterade värdet avser medelvind eller byvind. Dessutom är så här gamla vindmätningar rent allmänt att betrakta som osäkra.

Som exempel på mycket höga vindhastigheter i fjälldalar i december kan nämnas 38 m/s som uppmättes vid Stora Sjöfallet den 5 december 2003.

Högsta värden

41,9 m/s vid Stekenjokk den 1 december 2006
I samband med ett intensivt lågtryck som bildades på Norska havet blåste det upp västsydvästlig orkan vid Stekenjokk den 1 december 2006. Vinden kulminerade strax före midnatt natten mellan den 1 och 2 december.
41,5 m/s vid Stekenjokk den 31 december 2008
I samband med ett mycket intensivt lågtryck som från Norska havet rörde sig in över nordligaste Skandinavien blåste det upp västnordvästlig orkan vid Stekenjokk den 31 december 2008.

Väderläget den 31 december 2008
Väderläget klockan 07 den 31 december 2008. Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta byvindhastighet i december (exklusive fjällstationer)

Byvindsrekordet för december noterades i samband med den så kallade "Danmarksorkanen" den 3-4 december 1999, då ett mycket intensivt lågtryck rörde sig österut över Jylland och Götaland.

Hanö noterade då vindbyar på 43 m/s, vilket (undantaget fjällstationer) är den högsta byvindhastighet som rapporterats i Sverige oavsett månad.

Högsta värde

43,0 m/s vid Hanö (Blekinge) den 3 december 1999
Vindmätaren i Hanö sitter i toppen av det 18 meter höga fyrtornet. På grund av att fyrplatsen är belägen cirka 55 meter över havet kan vindhastigheten förstärkas jämfört med omgivningen.

Högsta byvindhastighet i december vid fjällstationer

December månad svarar för den absolut högsta byvindhastighet som noterats i Sverige. Den 20 december 1992 registrerades nämligen vindbyar på 81 m/s vid Tarfala. På den tiden var det dock inte SMHI som drev stationen i Tarfala.

En notering på 67 m/s år 2001 är den högsta byvindhastighet som noterats i Tarfala i december månad under den tid SMHI har drivit stationen.

Som exempel på mycket höga byvindhastigheter i fjälldalar i december kan nämnas 44 m/s som uppmättes vid Stora Sjöfallet den 5 december 2003 och 40 m/s i Nikkaluokta den 17 december 1997.

Högsta värden

81 m/s vid Tarfala den 20 december 1992
Rekordvärdet noterades i samband med ett mycket intensivt lågtryck som från Norska havet rörde sig upp till Ishavet.
Vid den här tiden drevs stationen av Stockholms universitet och ingick inte i SMHI:s grundnät. Men värdet publicerades i SMHIs tidskrift Väder och Vatten och har på så sätt fått officiell status.
66,7 m/s vid Tarfala den 13 december 2001
Värdet observerades i samband med ett intensivt lågtryck som passerade österut på Ishavet.
Detta är den högsta byvindhastigheten i december under den tid stationen i Tarfala drivits av SMHI.