Högsta vindhastigheter i juli

Under sommarmånaderna är det sällsynt med stormar i svenska farvatten. Totalt finns endast ett dussintal kända fall i juli månad. Sommaren är också den tid då lika kraftiga vindbyar kan förekomma i samband med åskväder som vid lågtryckspassager. 

Högsta medelvindhastighet i juli (exklusive fjällstationer)

Under sommarmånaderna är det sällsynt med stormar i svenska farvatten. Totalt finns endast ett dussintal kända fall i juli månad, det senaste från 1992.

Även om stormarna är fåtaliga så har några ändå gått till väderhistorien. Den kanske mest kända är den så kallade "Ölandsstormen" den 23 juli 1985. En plötslig och mycket kraftig vindökning överraskade många seglare och två personer omkom.

I samband med passagen av ett för årstiden rekorddjupt lågtryck över Götaland den 9 juli 1931 förekom mycket kraftiga vindar med omfattande skador. Händelsen har ibland kallats "juliorkanen". Men tyvärr var vindmätarna vid den tiden inte alls av nuvarande standard.

De fyra högsta värdena

29 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 15 juli 1977
På baksidan av ett intensivt lågtryck över södra Finland blåste det upp nordvästlig storm på Grundkallen den 15 juli 1977.
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
27 m/s vid Ölands norra udde 23 juli 1985
I samband med ett intensivt lågtryck som den 23 juli 1985 passerade södra Götaland blåste det hastigt upp till nordnordvästlig storm på Ölands norra udde. Ovädret har kommit att kallas "Ölandsstormen" eller "Emmastormen".
Vindmätaren var placerad i fyrtornet på 35 meters höjd över marken. Enligt registreringarna var vinden på vindmätarens höjd egentligen 32 m/s. Detta värde reducerades dock till 27 m/s, enligt den korrektion av vindhastigheten till 10 meters höjd som vid den tiden utfördes för stationen. På grund av felavrundning är värdet angivet till 28 m/s i SMHIs tidskrift Väder och Vatten.
27 m/s vid Grundkallen (Uppland) den 16 juli 1970
Vindmätaren vid Grundkallen var placerad på kasunfyren cirka 35 meter över havsytan.
27 m/s vid Örskär (Uppland) den 5 juli 1953
Stationen var vid denna tidpunkt utrustad med vindmätare modell Sandström utan registreringar på papper.
Vindmätaren satt i fyrtornet 35-40 meter över marken.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

30 m/s vid Spårö (Småland) den 9 juli 1931
Vid det här tillfället passerade ett rekorddjupt lågtryck över Götaland och det rådde onekligen mycket kraftiga vindar med omfattande skador. Tyvärr var dock vindmätarna vid den här tiden inte alls jämförbara med nutida standard. Värdena kan därför inte användas i rekordtabeller.

Högsta medelvindhastighet i juli vid fjällstationer

Den numera avslutade stationen Åreskutan på nästan 1300 meters höjd i Jämtlandsfjällen är den enda fjällstation som egentligen kunnat tävla med Stekenjokk när det gäller höga medelvindhastigheter. För juli månad är det fortfarande ett av Åreskutans värden från 1990-talet som håller rekordplatsen.

Högsta värde

35,1 m/s vid Åreskutan den 5 juli 1995
I samband med ett djupt lågtryck som långsamt försköts från mellersta Norrlands kustland till Finland blåste det upp nordvästlig orkan på Åreskutan den 5 juli 1995.

Högsta byvindhastighet i juli (exklusive fjällstationer)

Den högsta kända byvindhastigheten utanför fjällkedjan registrerades i samband med en passage av en tromb över eller i närheten av automatstationen i Hällum i Västergötland.

Högsta värde

34,9 m/s i Hällum (Västergötland) den 28 juli 2012
Den 28 juli 2012 rörde sig ett frontsystem med åska in över västra Götaland, och enligt uppgifter i massmedia passerade en tromb över Hällum vid den här tidpunkten.

Högsta byvindhastighet i juli vid fjällstationer

Precis som för nästan alla andra månader är det Tarfala på drygt 1100 meters höjd i nordligaste Lapplandsfjällen som står för rekordet när det gäller högsta byvindhastighet i juli.

I juli 2021 överträffades tidigare högsta byvindhastighet vid två olika tillfällen i Tarfala. 

Väderanalys 16 juli 2021
Analys av väderläget över Europa klockan 05 den 16 juli 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Högsta värden

40,1 m/s vid Tarfala den 16 juli 2021

38,5 m/s vid Tarfala den 21 juli 2021