2016 – Långsiktigt underskott och låga nivåer

Sommaren 2016 inleddes med mycket låga grundvattennivåer. Under sommaren förvärrades detta och påverkade bland annat vattenförsörjningen i sydöstra Sverige. Året har beskrivits i andra artiklar och nedan presenteras en kort sammanfattning. Länkar till de andra artiklarna finns i "Relaterat" eller "Hydrologiska beskrivningar".

Lite nederbörd under hösten 2015 gjorde att flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. På sina håll var det den lägsta oktobernederbörden som uppmätts sedan mätningarna började. En fortsatt torr vinter gjorde att grundvattenmagasin och sjöar inte fylldes på som normalt, utan hade ovanligt låga nivåer när våren kom och växtsäsongen inleddes.

Sommarmånaderna 2016 var torra med låg vattenföring i flera vattendrag i sydöstra Sverige. Grundvattennivåerna i samma område var extremt låga, de lägsta sedan mätningarna började under 1960-talet.

Effekterna av den lokalt bristande vattentillgången blev stora i vissa områden. Den allmänna vattenförsörjningen var ansträngd eller fick allvarliga problem i hela eller delar av Östergötland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län, där flera kommuner var tvungna att vidta nödåtgärder. Exempel på nödåtgärder är tryckminskningar i ledning, vattentransport med tankbilar, byggande av överföringsledning för dricksvatten, att vattendomar frångicks, bevattningsförbud och informationskampanjer för att spara på vattnet. Krisberedskapsorganisationen engagerades i ett par län (HaV, 2016).

Lågt vatten i Bårbykärret
Bårbykärret 5 km öster om Mörbylånga på Öland i maj 2016. Foto Fredrik Åsenius
Uttorkad botten
Samma plats som bilden ovan, i september 2016. Här har Bårbykärret helt torkat ut. Foto Fredrik Åsenius