September 2016 - Fortsatt torrt

I stora delar av Sverige har markvattenhalten och vattenföringen varit mycket låga. I norra Norrland har däremot vattenföringen varit över den normala och markvattenhalten kring den normala för månaden. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Både i små och stora magasin var nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

Vattenföring

September inleddes med ett regnområde över Norrland vilket ökade vattenföringen där. I norra Norrland höll sig vattenföringen över det normala under hela månaden. I södra Norrland sjönk vattenföringen till mycket lägre än normalt. I slutet av månaden ökade flödena i nordöstra Norrland till följd av riklig nederbörd.

I Svealand och Götaland , det låga flödet har på sina håll varit under medelvärdet för varje års lägsta dygnsmedelvattenföring.

I södra Sverige har varit hög under månaden.

Vid SMHIs mätstation Göstad i Torpån i Östergötland har vattenföringen varit låg under hela 2016, så även i september då vattenföringen varit mycket låg.

vattenföring för Torpån
Svart linje visar vattenföring för Torpån, ett mindre vattendrag i Skärblacka, Östergötland. Blå linjer visar vattenföring historiska år. Förstora Bild
Bårbykärret 5 km öster om Mörbylånga på Öland har helt torkat ut. Bilden är tagen 25 september 2016.
Bårbykärret 5 km öster om Mörbylånga på Öland har helt torkat ut. Bilden är tagen 25 september 2016. Foto Fredrik Åsenius

Vattenföring vid 20 mätstationer i september 2016 (410 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Storsjön, som under sommaren varit lågt, har ökat och var i september kring det normala. Även i Mälaren var vattenståndet kring det normala för månaden.

Hjälmaren, Vänern och Vätterns vattenstånd låg under det normala för månaden med sjunkande trend. I Hjälmaren och Vänern kan vattenståndet leda till problem med transporter om det blir för lågt.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2016 (80 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2016. Förstora Bild

Markvattenhalten har varit under det normala för månaden i nästan hela landet. Endast i norra Norrland har markvattenhalten varit kring det normala. Östra delarna av Svealand och Götaland har haft markvattenhalter mycket under det normala för september.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 september 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti sjunkit med 5-50 centimeter i större delen av landet. Stigande nivåer har främst observerats i fjällkedjan där grundvattennivåerna stigit på vissa platser med upp till 70 cm.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna i framförallt södra halvan av landet under eller mycket under de normala för årstiden. De lägsta nivåerna uppmättes i östra Götaland. Men även västra Götaland, delar av Svealand samt stora delar av södra Norrland hade nivåer under de normala. I mellersta Norrland var nivåerna nära det normala. Norrbottens län samt fjällkedjan hade nivåer över eller mycket över de normala.


För de stora magasinen har väldigt små förändringar skett sedan augusti månad. I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland nära de normala. Norra Norrland hade grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet var grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet var nivåerna fortsatt mycket under de normala.


I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.