September 2016 - Höga vågor

Vattenståndsvariationerna var små under en stor del av september men mot slutet gav lågtryck upphov till låga och höga vattenstånd. Väderöarna noterade med 6,7 meter i signifikant våghöjd sitt högsta septembervärde sedan dessa mätningar startade 2005. Sensommarvädret som präglade större delen av september medförde i stort sett oförändrade ytvattentemperaturer under månaden.

Små förändringar under september

Sensommarvädret som präglade större delen av september medförde att ytvattentemperaturen i haven runt Sverige var nästintill statisk. Den 1 september var temperaturen runt 12° i Bottenviken, 13° i Bottenhavet, 15-18° i Östersjön och runt 17° i Västerhavet.

Ytvattentemperaturen vid månadens slut var i de flesta havsområden densamma som i början av september, eller som mest en grad lägre.

Trots den långsamma avkylningen blev det bara en rekordnotering för maximitemperatur. Det var Väderöarna i Skagerrak som den 15 uppmätte 18,8 °, en putsning av det tidigare septemberrekordet från 2006 med två tiondelar.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2016 (82 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av september var vattenstånden omkring de normala eller något över längs Sveriges kust.

Under månadens första vecka hände inte så mycket med vattenstånden utan de höll sig på i stort sett oförändrade nivåer.

Den 9-11 var det en sydvästlig vind längs västkusten, tidvis med kulingstyrka. Vattnet pressades in mot kusten. I Kungsvik steg det till +52 cm, Uddevalla +61 cm och i Göteborg till +46 cm.

Mitten av månaden dominerades av högtrycksbetonat väder med svaga vindar. Vilket medförde att vattenstånden sakta sjönk. Den 24 var vattenståndet i Haparanda -28 cm och i Ratan -20 cm.

Högtrycksmönstret bröts den 27 då ett lågtryck rörde sig upp längs Norska havet. Detta följdes av ytterligare ett lågtryck som rörde sig upp över Sverige. Längs västkusten var det en syd till sydvästlig vind och som mest blåste det 26 m/s. Vattnet pressades in mot kusten och i Uddevalla observerades månadens högsta vattenstånd med +93 cm. Kungsvik hade +85 cm och Göteborg +72 cm.

I de södra farvattnen pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och i Skanör registrerades månadens lägsta vattenstånd då det snabbt sjönk till -68 cm samtidigt som Viken hade omkring 40-50 cm över det normala.

Vattenståndet i Skanör och Viken.
Vattenståndet i Skanör och Viken. Förstora Bild

Över Bottenviken vred vinden från syd till väst. Som mest blåste det 18 m/s. Detta pressade vattnet in mot kusten. I Haparanda steg det till +88 cm och i Kalix +76 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2016 (125 kB, pdf)

Höga vågor

I september noterades de högsta vågorna mot slutet av månaden och de allra högsta vid västkusten.

Den 7 passerade ett lågtryck norr om Sverige. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden* steg till 1,6 meter. På Östersjön var det en västlig vind på 12 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

Den 11 rörde sig ett lågtryck in över Norge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna var 2,6 meter. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,5 meter.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och våghöjden höll sig under 1,5 meter på samtliga platser fram till månadens sista dagar.

Den 29-30 rörde sig ett lågtryckssystem upp över landet. På västkusten blåste det 26 m/s och 32 m/s i byarna. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,7 meter. Detta var det högsta septembervärdet på platsen sedan mätningarna startade 2005. Maximala våghöjden var 10,1 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär var 3,5 meter. På Bottenhavet blåste det sydväst 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter. Över Bottenviken var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund september 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund september 2016. Förstora Bild