Torr ankomst av våren i södra Sverige

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

I Götaland och stora delar av Svealand är det nu barmark. I Götaland kom det snö i perioder under vintern, men denna smälte av efterhand och det blev ingen tydlig vårflod.

Svealands västra delar och fjälltrakter fick snö i november, men i resterande delar lade sig inte snötäcket förrän i början på det nya året. I mars låg det mindre snö än normalt i stora delar av Svealand.

Lugn avsmältning

När temperaturerna ökade mot slutet av mars skedde detta gradvis och snön smälte av långsamt. Inga större flöden har hittills noterats.

- Nu när det blivit plusgrader och sol på dagarna men minusgrader på nätterna har snön smält av långsamt utan att ge några större vårflöden, säger Göran Lindström vakthavande hydrolog på SMHI.

Snösituationen

Mot slutet av mars är stora delar av Norrland fortfarande täckt av snö.

Det ligger mindre snö än normalt i nästan hela Norrland. Norrbotten är undantaget, där det ligger normalt eller något mer snö än normalt.

Bilden visar hur mycket vatten som snön innehåller i procent av normalt.

Grönt indikerar att det ligger mindre snö än normalt och grå färg att det är kring det normala.

Läget kan förändras

Hur vårfloden utvecklas beror på vädersituation och snöläget. Om det kommer mer snö ändras förutsättningarna för vårflod i Svealand och Norrland.

SMHI följer vädersituationen och ger ut varningar vid behov.