April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Vattenföring

I östra Götaland och på Gotland var flödet under det för månaden normala. Flödet i Skåne var också lågt men steg i slutet av månaden då det regnat. I Svealand och Norrland var flödet över det normala under en stor del av månaden. Nederbörd i början och slutet av månaden gav upphov till högre flöden på flera håll i landet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i april 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vättern och Mälaren. I Storsjön, Hjälmaren och Vänern var vattennivån över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var nära den för årstiden normala i största delen av landet.

Snö

I mitten av månaden var i stort sett hela Norrland och nordvästra Svealand snötäckt. Snöns vatteninnehåll var normalt eller över normalt i stora delar av övre Norrland. Övriga delar hade halter under det normala.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2016. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 april 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 april 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 april 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 april 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Blekinge, Kalmar och Gotlands län samt östra Svealand hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. Övriga delar av landet hade nivåer över eller nära de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan mars stigit med 50–140 cm i västra Norrland, medan de i övriga delar av Norrland samt nordöstra Svealand har stigit med upp till 30 cm. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 5-20 cm.

I stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Grundvatten i djupa bergborrade brunnar i kustområden kan få ökad salthalt i samband med låga nivåer.

För stora magasin längs ostkusten från Blekinge till och med Västernorrland kan de låga nivåerna påverka den allmänna vattenförsörjningen.