April 2016 - Ovanligt kraftig tropisk orkan på Indiska oceanen

April fortsatte med mycket stora temperaturöverskott i stora delar av världen. Nya värmerekord noterades bland annat av stationer i Nordnorge, Grönland, Indien och Australien. På sydvästra delen av Indiska oceanen bildades en tropisk orkan, Fantala, som var en av de allra kraftigaste som observerats i det havsområdet.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i april 2016.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i april 2016. Förstora Bild

Europa - Varmare än normalt i öster

På Brittiska öarna och i delar av Portugal och Spanien var april en aning kallare än normalt. Exempelvis rapporterade stationen vid Dublins flygplats sin kallaste aprilmånad på 30 år enligt den irländska vädertjänsten.

I övrigt rådde temperaturöverskott som ökade alltmer ju längre österut i Europa man går. Från nordligaste Skandinavien ner mot östra delen av Medelhavsområdet var det 2-3 grader varmare än normalt, lokalt ännu mer.

Den 29 april hade Pasvik-Svanvik 18,1°, vilket innebar nytt rekord för det nordnorska fylket Finnmark enligt den norska vädertjänsten. Det gamla rekordet från april 2003 slogs med drygt två grader. Samma dag tangerade stationen Tromsö-Holt med 17,5° rekordet för fylket Troms.

Redan tidigt under månaden uppmättes mycket höga temperaturer i Sydeuropa. Zenica i Bosnien-Hercegovina hade 31,7° den 5. Den 13 var det på Sicilien 32,9° i Siracusa och 34,5° i Augusta. Calafat i Rumänien och Lovetch i Bulgarien hade båda 33,1° den 18.
 

April 2016 - Medellufttryck i Europa
Medellufttryck i Europa i april 2016. Förstora Bild


I slutet av månaden var det en tendens till mer vinterlikt väder på sina håll med rätt stora mängder nysnö i Alperna. Det var dock inga extrema värden för årstiden.

Minimitemperaturena i norra Europa var tämligen beskedliga. I Sandhaug i Norge (1 250 möh) uppmättes -23,5° den 25. Den mycket högt belägna italienska stationen Capanna Margherita (4 560 möh) hade -28,2° den 24.

I samband med ett lågtryck över Iberiska halvön föll 143 mm i Grazalema i sydvästra Spanien den 4. Omfattande översvämningar förekom även på sina håll i Ryssland under månaden, men då främst i samband med snösmältning och vårflod.

Nordamerika - Kallt kring Hudson Bay

På nordöstra delen av Stilla havet var det så kallade aleutiska lågtrycket (motsvarigheten till Islandslågtrycket på Nordatlanten) ganska markant. Över västra delen av kanadensiska Arktis dominerade däremot högtryck.
 

April 2016 - Medellufttryck över Nordamerika
Medellufttryck över Nordamerika i april 2016.


Lufttrycksfördelningen pumpade in mild luft över de västra delarna av Nordamerika. Där var månaden i allmänhet 3-5 grader varmare än normalt. I västra Alaska var det närmare 10 grader över normal månadsmedeltemperatur.

I månadens inledning var det dock lokalt mycket låga temperaturer i den norra delen av Alaska, i Ublutoch River -42,0° den 2.

I Mexiko förekom temperaturer på drygt 40° i början av april med 46,0° i El Gallo i delstaten Guerrero den 6.

Över östra delen av Kanada drog det periodvis ner kallare luftmassor. Där har man på sina håll haft två rätt kalla månader i rad, trots de stora globala temperaturöverskotten. Kring Hudson Bay var april omkring 4 grader kallare än normalt.

Bland tillfällen med kraftigt regn kan nämnas mycket stora regnmängder i Texas omkring den 18. I synnerhet området kring Houston drabbades mycket hårt och där utfärdades undantagstillstånd. Stationen Little Mound Creek väster om Houston fick hela 447 mm på 24 timmar.

Asien – Åtskilliga värmerekord i södra Asien

I större delen av Asien var april en varm eller mycket varm månad. I den nordvästra delen av Sibirien rådde temperaturöverskott på 8-9 grader. Minimitemperaturerna var rätt beskedliga med sibiriska mått. Som lägst var det -37,1° i Saskylah den 1.

I södra Asien sattes åtskilliga värmerekord under månaden. Exempelvis uppmättes 48,5° den 24 i Titlagarh i den indiska delstaten Odisha och 44,0° den 21 i Anantapur i delstaten Andhra Pradesh.

I början av månaden förekom kraftiga regn och svåra översvämningar i norra Pakistan med åtskilliga dödsoffer. Senare under månaden föll 421 mm den 23 över den mycket regnrika stationen Cherrapunji i nordligaste Indien.

Arktis – Grönländska värmerekord

I framför allt den västra delen av ryska Arktis samt på södra Grönland rådde mycket stora temperaturöverskott med 5-10 grader över normalvärdet för referensperioden 1961-1990.

Den 26 var det hela 19,1° i Narsarsuaq, vilket enligt den danska vädertjänsten är nytt grönländskt värmerekord för april. Det tidigare rekordet var 18,0° vid samma station den 22 april 1999.

Vid stationen Geosummit högst upp på den grönländska isen noterades -46,2° den 7 april. Men kanske mer anmärkningsvärt är att temperaturen vid samma station var uppe i -5,4° den 12. Det skedde också en ovanligt tidig avsmältning av vissa delar av den grönländska isen.

Bland stationer i lägre höjdnivåer kan nämnas -41,3° den 3 i Eureka i kanadensiska Arktis.

Sydamerika – Alltmer avklingande El Niño

Under april hade stora delar av norra Argentina precis som i mars något kallare än normalt. Däremot hade till exempel Paraguay och östra Brasilien stora temperaturöverskott.

Den alltmer avklingande El Niñon i östra Stilla havet tog sig bland annat uttryck i lite kallare väder än normalt på Galapagosöarna.

Kraftiga regn drabbade i mitten av månaden bland annat Chile, Argentina och Uruguay. Stationen Rocha i Uruguay fick den 16 på 24 timmar 247 mm regn.

Afrika/Indiska oceanen - En av de kraftigaste tropiska cyklonerna

Både i större delen av Nordafrika och även på många håll i den södra delen av kontinenten rådde betydande temperaturöverskott. Den mycket varma stationen Matam i Senegal var uppe i 48,0° den 22 april.

Från Buffelsfontein i Sydafrika rapporterades -4,8° den 3.

En mycket intressant tropisk cyklon, Fantala, var i mitten av månaden aktiv på den sydvästra delen av Indiska oceanen. Den nådde upp till den femte och högsta klassen i Saffir-Simpsonskalan, och var en av de allra kraftigaste tropiska orkanerna som observerats på Indiska oceanen. Fantala rörde sig i en pendlande bana norr om Madagaskar, där stationen Sambava rapporterade 227 mm regn den 17.
 

Tropiska cyklonen Fantala
Den tropiska cyklonen Fantala norr om Madagaskar den 18 april 2016. Copyright 2016 EUMETSAT. Förstora Bild

Australien/Oceanien – Åter en mycket varm månad i Australien

Efter den rekordvarma marsmånaden i Australien följde en aprilmånad som för landet som helhet var den näst varmaste efter april 2005. Det var även torrare än normalt i samtliga delstater.

Åtskilliga stationer satte nya värmerekord för april månad. Till exempel Sydney som den 6 med 34,2° med några tiondelar putsade tidigare aprilrekord i en 158-årig mätserie.

Den högsta temperaturen rapporterades från Onslow i västra Australien med 43,2° den 2. Den lägsta temperaturen var -4,9° i Liawenee på Tasmanien den 22.

Även på Nya Zeeland var det en torr och i främst de södra delarna varm månad.

Två tropiska cykloner, Zena och Amos, var aktiva på södra delen av Stilla havet. När Zena passerade söder om Fiji i början av månaden, så rapporterade Ono-I-Lau 283 mm och Nadi 246 mm på 24 timmar. Fijiöarna hade knappt återhämtat sig efter de svåra skadorna i samband med den tropiska cyklonen Winston i februari.

Antarktis – Både varmt och kallt

På Antarktis rådde precis som i mars varierande temperaturförhållanden under april månad. Den 24 rapporterades -77,7° från forskningbasen Concordia, medan Base Esperanza på Antarktiska halvön kortvarigt rapporterade 12,6° den 26.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.