April 2016 - Isfältet i Bottenviken luckrades upp

April inleddes med vårvärme och isen i Bottenviken luckrades upp. Ytvattentemperaturerna var något över de normala. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Den högsta noteringen var i Göteborg och den lägsta i Haparanda. Den högsta signifikanta våghöjden 3,4 meter observerades vid Väderöarna.

Ett uppluckrat isfält med flera råkar

April inleddes med vårvärme och isfältet i Bottenviken försvagades snabbt, flera breda råkar bildades i norra delen av isfältet och på finska sidan släppte drivisen något från fastiskanten. Råkarna frös åter nattetid och i och med en lågtryckspassage och sydliga vindar den 6 pressades hela isfältet norrut. Norr om linjen Nygrån – Nahkiainen fanns då upp till 50 cm mycket tät drivis.

Den 13 rörde sig isfältet söderut och en råk bildades längs med fastiskanten på svenska sidan in till Kemi 1. Kring den 20 var i stort sett alla vatten upp till Norra Kvarken helt isfria och isfältet till sjöss i Bottenviken var inramat av råkar. Då nordanvinden tilltog drev isfältet snabbt söderut. Det rörliga isfältet luckrades upp alltmer i slutet av månaden och smälte från alla håll. I och med ett annalkande lågtryck från Finland den 27 pressades isen in mot kusten utanför Haraholmen och Luleå.

Ytvattentemperaturerna var något över det normala, 5-7 grader i södra Sveriges farvatten och kring 2 grader i Bottenhavet och Norra Kvarken.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2016 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 april 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 april 2016. Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 april 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 april 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Under april var det små variationer i vattenstånden och det hände inte så mycket. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring det normala på samtliga platser.

Den 6-7 rörde sig ett lågtryck upp längs Sverige. Över de östra farvattnen var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Haparanda steg det från -20 cm på kvällen till +24 cm på morgonen. På södra Östersjön sjönk vattenståndet med ca 20 cm.

Omkring den 9-10 blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började sjunka. Västkustens lägsta aprilvärden noterades den 10 då Kungsvik hade -48 cm, Smögen -43 cm och Göteborg -32 cm. Den 14 hade Ratan -32 cm och Spikarna -27 cm.

Sedan ändrades väderläget och lågtryck började röra sig in över landet med stigande vattenstånd i väster som följd. Månadens högsta vattenstånd observerades med tidvattentoppen den 17 i Göteborg. Då steg vattenståndet till +54 cm. Efter detta återgick vattenståndet till det normala igen. Längs västkusten höll sig vattenståndet något under det normala månaden ut.

Den 19 rörde sig en kallfront med åska åt sydost över Sydsverige. När den passerade Kalmarsund dök det upp rapporter om att ett förmodat sjösprång inträffat på sydvästra Öland. Vi har inga mätningar av vattenstånd på denna plats som styrker detta. Vi kan se att byvinden snabbt ökade till 25 m/s i samband med att fronten passerade och det är inte osannolikt att ett sjösprång har uppstått.

Den 25 rörde sig ett lågtryck upp över Bottenhavet och Bottenviken. Längs upp i norr var det en nordostlig kuling som pressade vattnet ut från kusten. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Haparanda till -53 cm samtidigt som Kalix hade -43 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2016 (126 kB, pdf)

Höga vågor

I april observerades signifikanta våghöjder* över 2 meter vid flera tillfällen.

Den 6-7 rörde sig ett lågtryck upp över Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 1,9 meter. På södra Östersjön blåste det sydväst 10 m/s och vid Knolls Grund steg den signifikanta våghöjden till 1,9 meter.

Ett lågtryckssystem passerade mellersta Sverige den 18-20. På västkusten blåste det sydväst 17 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna till 3,4 meter. På norra Östersjön blåste det sydväst 11 m/s och bojen Huvudskär Ost registrerade en signifikant våghöjd på 1,9 meter. På Bottenhavet blåste det nordväst 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter.

Den 28-29 berörde ett lågtryck södra Sverige. På västkusten var det en sydostlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,3 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund april 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund april 2016. Förstora Bild