Sök publikationer

Sökresultat 1387 träffar

Algrapport nummer 6, 2018

RapporterOceanografi

Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt samhälle där kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i höga tätheter med upp till en miljon celler per liter vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 35-36, 2018

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Öresund, Egentliga Östersjön samt delar av Kattegatt. I Kattegatt får Anholt E representera hela havsområdet, då varken N14 eller Fladen besöktes, vilket normalt sker vid en ordinarie utsjöexpedition. På grund av …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2018

RapporterOceanografi

Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön. Västkuststationen (Anholt E) uppvisade ett höstblomningssamhälle med flera olika arter av dinoflagellater, samt en del …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: september 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

A basis to estimate marginal cost for air traffic in Sweden. Modelling of ozone, primary and secondary particles and deposition of sulfur and nitrogen.

RapporterMeteorologiMeteorologi

In this study we have investigated the effects of emissions from aviation on air quality in both Swedish and European domains. The results will be used as a basis to estimate the marginal cost for air traffic in Sweden. The vertical, geographical and temporal distribution of aviation emissions over …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 162
Författare: Wing Leung, Fredrik Windmark, Ludvik Brodl, Joakim Langner
Publicerad: september 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Aura vecka 21-22, 2018

RapporterOceanografi

Det soliga och varma vädret under maj, i kombination med svaga vindar, hade värmt ytvattnet vars temperatur var över det normala vid alla besökta stationer. Det var fortsatt kraftig blomningen vid främst stationerna i Östersjön. Höga fluorescenstoppar från CTD-sonden noterades på 10-20 meters djup.

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2018

RapporterOceanografi

De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom Å15 där de var högre än normalt. De klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger och dinoflagellater. Framför allt dominerade olika arter av …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

The Swedish National Marine Monitoring Programme 2017 Hydrography Nutrients Phytoplankton

RapporterROOceanografi

Den här rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten av det svenska nationella marina övervakningsprogrammet av pelagialen under 2017. Resultat från mätningar av hydrografi, näringsämnen och växtplankton diskuteras för  haven runt Sverige; Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 64
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson and Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2017 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2017. 

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2017 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2017

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2016 uppdaterats. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 63
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson & Lars Andersson
Publicerad: maj 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2018

RapporterOceanografi

De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger. Framför allt dominerade olika arter av Rhizosolenia spp i dessa toppar men även Chaetoceros decipiens och …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår