Sök publikationer

Sökresultat 1395 träffar

Klimatanpassa nordiska städer med grön infrastruktur

RapporterKlimatologiKlimat

Förtätning av städer och pågående klimatförändring ökar behovet av anpassningsåtgärder. Grön infrastruktur och naturbaserade lösningar kan bidra till att skapa mer hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. För att öka användningen av grön infrastruktur som en del i klimatanpassningen behöver vi …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 50
Författare: Gunn Persson, Christina Wikberger och Jorge H. Amorim
Publicerad: december 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2018

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i både Västra Gotlandsbassängen och Östra Gotlandsbassängen från mellan 80-90 meters djup. I Bornholmsbassängen var syrgashalten som lägst 0,4 ml/l och i …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2018

RapporterOceanografi

Artidiversiteten var hög på flertalet stationer i Västerhavet. De totala cellantalen var däremot relativt låga. Kiselalger dominerade, och framför allt släktet Pseudo-nitzschia*, som dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Kalkalgen Emiliania huxleyi fanns vid de flesta stationer i höga …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden 1983-2013 reanalysis

RapporterMeteorologiMeteorologi

Ett unikt långt dataset (1983-2013) för svavel- och kvävedeposition har skapats för Sverige samt Östersjön och omgivande länder. Det baseras på kvalitetsgranskade mätningar och modellfält, kombinerade genom avancerade metoder för att fånga spatiala och temporala variationer. Datasetet kan användas …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorology 163
Författare: Camilla Andersson, Helene Alpfjord Wylde, Magnuz Engardt
Publicerad: november 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2018

RapporterOceanografi

Artdiversiteten var relativt stor i Kattegatt och vid Släggö vid Skagerraks kust. De totala cellantalen var låga, och de talrikaste arterna var dinoflagellaten Prorocentrum compressum och kiselalgen Pseudosolenia calcar-avis. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi noterades i Kattegatt och fanns i något …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrografiska Byrån Årsbok 3 för år 1911

FaktabladHydrologi

Årsboken för år 1911 innehåller i texten utom de vanliga översikterna en av byråingeniören R. SMEDBERG författad redogörelse för byråns instrumentella utrustning. Den innehåller vidare de tabellariska och grafiska sammanställningarna och bearbetningarna av de vattenstånds-, vattenmängds-, …

 
Typ: Faktablad
Nummer: 3
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2018

RapporterOceanografi

Inledande problem med vår CTD gjorde att expeditionen försenades något då en omfattande felsökning fick göras. Problemet visade sig vara datorn och troligen en krånglande com-port. Datorn kunde temporärt ersättas fram till Lysekil där en permanent ersättning kunde genomföras. Förseningen medförde …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 34-35, 2018

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Also during the expedition, SMHIs standard frequent stations were visited. 9 stations with complete hydrography were sampled in the Skagerrak and 12 stations in the Kattegat. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2018

RapporterOceanografi

Denna provtagning var förkortad och endast tre stationer i Västerhavet samt tre stationer i Östersjön provtogs för växtplankton. Stationerna Släggö och Anholt E uppvisade ett artrikt samhälle där kalkalgen Emiliania huxleyi återfanns i höga tätheter med upp till en miljon celler per liter vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 35-36, 2018

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Öresund, Egentliga Östersjön samt delar av Kattegatt. I Kattegatt får Anholt E representera hela havsområdet, då varken N14 eller Fladen besöktes, vilket normalt sker vid en ordinarie utsjöexpedition. På grund av …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår