De svenska vattendragens arealförhållanden 8. Dalälven m. fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA band 7 Nr 9
Författare: Statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalt
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar flodområdena söder om Ljusnan t. o. m. Dalälven