De svenska vattendragens arealförhållanden 10. Vättern-Motalaström m. fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA Band 7 Nr 12
Författare: SMHA
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar flodområdena Motalaström t. o. m. Emån. Innehåller 1 karta.