Begränsningar i äldre webbläsare

Äldre webbläsare, såsom Internet Explorer 7, lider av övergripande prestandaproblem vilket leder till att vissa funktioner i våra senaste tjänster kan vara otillgängliga.

Vid användning av våra senaste tjänster kan vissa äldre webbläsare (t.ex. Internet Explorer 6 och 7) orsaka problem såsom långsam visning av kartor och andra minnesproblem.

Uppgradera din webbläsare för bästa möjliga användarupplevelse!

För att dra full nytta av den högre prestandan och få en snabbare användarupplevelse, rekommenderar vi varmt att du uppgraderar din webbläsare (se länkar till höger).

Om du inte har administratörsrättigheter

Alternativ 1: Även om du inte har admininstrationsrättigheter kan du med största sannolikhet installera Chrome som är en mycket avancerad webbläsare som tillåter de allra senaste funktionaliteterna och som har hög prestanda

Alternativ 2: Om du inte skulle lyckas installera Chrome enligt ovan kan du behålla Internet Explorer och istället installera Chrome Frame, en plugin som gör att Internet Explorer fungerar som Chrome när en viss webbsida frågar efter det.

Chrome Frame kan installeras på alla versioner av Internet Explorer utom 64-bitars  även om du inte har administratörsrättigheter att installera en ny webbläsare på din dator (se bild nedan hur du hittar rätt IE-version). Ladda hem Chrome Frame här.

Sökning i Windows 7
I Windows Vista/7 kan du enkelt hitta rätt version av Internet Explorer (markerad i bild) genom att klicka på Start-knappen och börja skriva in "Internet Explorer" i sökrutan.

Om du inte kan uppgradera din webbläsare

För att försäkra oss om att kunder som använder äldre webbläsare såsom IE7 och IE6 (och som saknar möjlighet att uppgradera till en modern webbläsare) fortfarande kan använda våra tjänster, väljer vi ibland att stänga vissa funktioner för att höja prestandan.

De funktioner som kan vara avstängda gäller tjänster som använder vår nya kartmodul (som den som finns på Radar-Beta). Berörda funktioner är:

Drag tidsslidern

Möjligheten att dra timeslidern fram och tillbaka är i vissa fall avstängd i IE7 och IE8. Istället kan man använda knapparna < och > i tidsslidern eller dra och släppa timeslidern för att byta tidssteg (förflyttning av slidern visar normalt sett förändringarna för alla tidssteg kontinuerligt i kartan tills slidern släpps).

Förladda tidssteg

Förladdning av tidssteg kan vara helt avstängt, kartdata laddas ner enbart för det valda tidssteget i tidsslidern.

Flytta tidsbubbla

Den svarta boxen ovanför tidsslidern kan stå still i IE7 och IE8 istället för att följa med när man drar.

Tidssteg via mouseover

Visning av tidsinformation i nedre delen av tidsslidern när man för musen över tidssteg i tidsslidern kan vara avstängt .