Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 4, 2018

Välkommen till årets sista nummer av Medvind! Den här gången berättar vi bland annat om hur underlag från SMHI kan bidra till säkrare vintervägar. 

Trafikverket och nära hälften av Sveriges kommuner använder SMHIs skräddarsydda konsulttjänst för vintervägar. Med hjälp av tjänsten får de …

 
Typ:
Publicerad: 19 december 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2018

Årets tredje nummer av Medvind är här! Den här gången kan du bland annat läsa om att den extremt varma sommaren ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI visar att temperaturerna i år mycket väl liknar klimatscenarierna för kommande sekelskifte. Elin …

 
Typ:
Publicerad: 16 oktober 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2018

Sommarutgåvan av SMHIs nyhetsbrev Medvind handlar bland annat om behovet av ett nationellt register över hur mycket vatten som används, till exempel till dricksvattenproduktion, industrin, jordbruket och vattenkraften. Information om vattenuttag behövs bland annat för att förebygga situationer med …

 
Typ:
Publicerad: 3 juni 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2018

Årets första Medvind handlar om havsnivåer i ett framtida varmare klimat. Hur mycket kan havet stiga när det stormar? Hur påverkas havsnivåerna av landhöjningen? Detta har SMHI studerat i en omfattande analys för den svenska kuststräckan. Skyfall är ett annat exempel på hur väder och klimat …

 
Typ:
Publicerad: 26 februari 2018
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2017

Årets sista Medvind handlar bland annat om ett tydligt exempel på klimatförändringen. Den första höstfrosten i Sverige kommer allt senare på året. Det första tillfället med tillfrysning inträffar numera i genomsnitt sju dagar senare och på vissa platser upp till 21 dagar senare jämfört med för …

 
Typ:
Publicerad: 13 december 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2017 - Klimatspecial

Hela Medvind nr 3 handlar om klimatet och klimatförändringen. Vi berättar om klimateffekter i Sverige och vad som kan göras, men också om det viktiga internationella samarbetet.

Vi beskriver hur SMHI följer det svenska klimatet och kan konstatera att Sverige har fått ett både varmare och mer …

 
Typ:
Publicerad: 9 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2017

I det här numret av Medvind kan du läsa om hur havet mår, och hur SMHI arbetar med att mäta, analysera och göra data tillgängligt kring vår viktiga havsmiljö. Vi har intervjuat Lena Viktorsson som är oceanograf på SMHI. Hon berättar bland annat om problem med övergödning och syrebrist. Mer vatten …

 
Typ:
Publicerad: 7 juni 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2017

I årets första nummer av Medvind kan du läsa om SMHIs flygmeteorologer. Dygnet runt, årets alla dagar servar SMHI flyget i Sverige med prognoser. SMHI samarbetar med andra nordiska länder för att effektivisera och förbättra tjänsterna mot flyget. 

Sedan början av året samarbetar SMHI och …

 
Typ:
Publicerad: 6 mars 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2016

I årets sista nummer av Medvind berättar vi om hur klimatet påverkar vårt kulturarv. Vad händer till exempel med byggnader när det blir mer regn, högre temperaturer och stigande hav? Det pågår ett stort arbete för att kartlägga riskerna och rädda historiska lämningar.

SMHI genomför på uppdrag av …

 
Typ:
Publicerad: 7 december 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2016

I Medvind berättar vi denna gång om hur prognoser från SMHI ska göra den internationella sjöfarten ännu säkrare och mer effektiv genom EU-projektet Sea Traffic Management (STM). Målet är ett transparent system som hjälper både fartyg, rederier, hamnar, myndigheter och andra intressenter att veta …

 
Typ:
Publicerad: 10 oktober 2016
Senast uppdaterad:
År