Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind nr 4, 2017

Årets sista Medvind handlar bland annat om ett tydligt exempel på klimatförändringen. Den första höstfrosten i Sverige kommer allt senare på året. Det första tillfället med tillfrysning inträffar numera i genomsnitt sju dagar senare och på vissa platser upp till 21 dagar senare jämfört med för …

 
Typ:
Publicerad: 13 december 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2017 - Klimatspecial

Hela Medvind nr 3 handlar om klimatet och klimatförändringen. Vi berättar om klimateffekter i Sverige och vad som kan göras, men också om det viktiga internationella samarbetet.

Vi beskriver hur SMHI följer det svenska klimatet och kan konstatera att Sverige har fått ett både varmare och mer …

 
Typ:
Publicerad: 9 oktober 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2017

I det här numret av Medvind kan du läsa om hur havet mår, och hur SMHI arbetar med att mäta, analysera och göra data tillgängligt kring vår viktiga havsmiljö. Vi har intervjuat Lena Viktorsson som är oceanograf på SMHI. Hon berättar bland annat om problem med övergödning och syrebrist. Mer vatten …

 
Typ:
Publicerad: 7 juni 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2017

I årets första nummer av Medvind kan du läsa om SMHIs flygmeteorologer. Dygnet runt, årets alla dagar servar SMHI flyget i Sverige med prognoser. SMHI samarbetar med andra nordiska länder för att effektivisera och förbättra tjänsterna mot flyget. 

Sedan början av året samarbetar SMHI och …

 
Typ:
Publicerad: 6 mars 2017
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2016

I årets sista nummer av Medvind berättar vi om hur klimatet påverkar vårt kulturarv. Vad händer till exempel med byggnader när det blir mer regn, högre temperaturer och stigande hav? Det pågår ett stort arbete för att kartlägga riskerna och rädda historiska lämningar.

SMHI genomför på uppdrag av …

 
Typ:
Publicerad: 7 december 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2016

I Medvind berättar vi denna gång om hur prognoser från SMHI ska göra den internationella sjöfarten ännu säkrare och mer effektiv genom EU-projektet Sea Traffic Management (STM). Målet är ett transparent system som hjälper både fartyg, rederier, hamnar, myndigheter och andra intressenter att veta …

 
Typ:
Publicerad: 10 oktober 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 2, 2016

I årets andra Medvind berättar vi om hur SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) samarbetar för att presentera bra information om det viktiga grundvattnet. I Vattenwebb på smhi.se ser man nuläge och snart även tiodygnsprognoser. Läs också om hur SMHI bidragit till den statliga …

 
Typ:
Publicerad: 27 maj 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 1, 2016

I Medvind kan du läsa om SMHIs webbsystem Hyfo där stora mängder data och komplicerade samband blir tydliga. Systemet hjälper både vattenkraftindustrin och kommuner att hålla koll på vattenflöden och vattennivåer. Du har kanske hört talas om El Niño – men vad är det egentligen? Vår expert förklarar …

 
Typ:
Publicerad: 16 mars 2016
Senast uppdaterad:

Medvind nr 4, 2015

I årets sista Medvind kan du läsa om hur klimatet i Arktis påverkar vädret i Sverige med både längre kalla perioder, men också längre perioder med varma sydvindar. Vi berättar också om en nationell studie av hur vedeldning påverkar luftkvaliteten. Studien identifierar flera svenska kommuner med …

 
Typ:
Publicerad: 11 december 2015
Senast uppdaterad:

Medvind nr 3, 2015 - Klimatspecial

Årets tredje utgåva av Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC och …

 
Typ:
Publicerad: 21 september 2015
Senast uppdaterad:
År