Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nr 2 2014

I detta nummer av Medvind får du veta mer om trenden med ökad luftfuktighet och hur det påverkar bland annat äldre hus. Vi berättar även om FNs klimatpanel IPCC och de rapporter som hittills presenterats. Läs också om hur forskare genom omfattande analysarbete återskapat vädret i Europa för de …

 
Typ:
Publicerad: 6 oktober 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2014

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om den nya webbtjänsten HydroNu , ett nytt verktyg i arbetet med vattenmiljön. Tjänsten visualiserar aktuella vattenflöden och ger även prognoser framåt. Vi berättar också om att SMHI medverkar i ett europeiskt forskningsprojekt om prognoser …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: mars 2014
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om ett verktyg som hjälper dig planera efter solens ljus, och ett annat som gör det lätt för dig att se klimatscenarier. Vi berättar att SMHI driver ett europeiskt projekt som ska ge vattenappar med hjälp av öppna data. Dessutom kan du läsa om …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Öppna data, Meteorologi, Klimat, Forskning, Hydrologi
Publicerad: oktober 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2013

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Stora miljövinster för sjöfarten" och "Mer om mer öppna data”. Dessutom skriver vi om att "Sveriges kustvatten ska mätas kontinuerligt" och om "Hydrologiskt utvecklingsarbete i Namibia. SMHIs klimatexpert Markku …

 
Typ: Medvind, Oceanografi, Forskning, Meteorologi, Öppna data, Klimat, Miljö, Hydrologi
Publicerad: maj 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Dessutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg …

 
Typ: Medvind, Hydrologi, Miljö, Meteorologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Publicerad: mars 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 11 december 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka …

 
Typ: Medvind
Publicerad: oktober 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2012

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger snabbare projektering av vindkraft. Du kan även läsa om ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”, ”Nytt forskningsprojekt: Förbättrad beredskap för lokala extrema vattenflöden”, …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 28 maj 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 12 mars 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 1 december 2011
Senast uppdaterad:
År