Medvind nr 1, 2018

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets första Medvind handlar om havsnivåer i ett framtida varmare klimat. Hur mycket kan havet stiga när det stormar? Hur påverkas havsnivåerna av landhöjningen? Detta har SMHI studerat i en omfattande analys för den svenska kuststräckan. Skyfall är ett annat exempel på hur väder och klimat påverkar samhället. I Medvind berättar vi om en ny kartläggning av skyfall i Sverige, om extrema regn i dagens klimat och hur de förväntas öka i intensitet till nästa sekelskifte. För att mäta regn kan man använda mikrovågslänkar i mobiltelefonnätet. Forskare från SMHI arbetar tillsammans med Ericsson och Stockholm Vatten och Avfall för att vidareutveckla tekniken. Vi beskriver också ett samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet som ska bidra till ökad kunskap om klimatet hos unga. SMHIs forskare förmedlar kunskap till eleverna och eleverna ger input till hur kommunikation om klimat bättre kan anpassas till en ung målgrupp. Vi serverar dessutom en sammanfattning av det svenska vädret 2017. Väderåret var varmt men mest odramatiskt. Om detta och en del annat är du välkommen att läsa om i Medvind!