Medvind nr 2, 2019

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets andra upplaga av medvind handlar bland annat om en av SMHIs viktigaste uppgifter - att utfärda varningar när det finns risk för vädersituationer som kan orsaka störningar i samhället. Nu har SMHI startat ett projekt för att införa konsekvensbaserade vädervarningar, så att varningarna blir mer regionalt anpassade och utfärdas utifrån den påverkan som kan väntas i ett visst område.

Vi berättar också om vårt arbete med brandriskprognoser, en minst sagt viktig information för till exempel skogsnäringen.

Läs också om Östersjön och den utbredda syrebristen i havet. SMHIs experter har gjort en sammanställning av läget 2018. Möjligen kan den varma sommaren i fjol ha bidragit till den rekordstora utbredningen av syrefria bottnar.

Läs också om att en molnradar för första gången har installerats i Sverige. Den öppnar för möjligheter till ny spännande forskning och för samarbeten i internationella projekt.

Kommer ett förändrat klimat och ökade mängder luftföroreningar att hota de känsliga ekosystemen i fjällkedjorna? Finns det flera hot, såsom ökad risk för bränder? I Medvind kan du läsa om ett projekt där forskare ska undersöka detta.

Vi har förstås också några tips inför sommaren, och en krönika om sommarvädrets vändpunkter.

Trevlig läsning!