Medvind nr 3, 2017 - Klimatspecial

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Hela Medvind nr 3 handlar om klimatet och klimatförändringen. Vi berättar om klimateffekter i Sverige och vad som kan göras, men också om det viktiga internationella samarbetet.

Vi beskriver hur SMHI följer det svenska klimatet och kan konstatera att Sverige har fått ett både varmare och mer nederbördsrikt klimat sedan mitten av 1800-talet.

FN:s klimatpanel IPCC tar fram rapporter som är viktiga underlag när politiker runt om i världen ska fatta beslut som påverkar klimatet. I oktober står Sverige värd för ett författarmöte om IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. SMHI har med hjälp av avancerade beräkningsmodeller gjort scenarier – en karttjänst som visar hur till exempel temperatur och nederbörd förändras vid 1,5 grads global uppvärmning.

Du kan också läsa om hur havet påverkas när klimatet förändras, om stigande havsnivåer och förändrad havsmiljö. Vi berättar även om exempel på hur SMHIs klimatstatistik kommer till användning för internationella företag som behöver anpassa sina produkter för olika klimat.

Upptäck också SMHIs utbildningspaket om klimat, som vi berättar om i Medvind. Det vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Under hösten utvecklar SMHI även ett spel i Minecraft, som handlar om att ge insikt i hur städer kan rustas för klimatförändringar.

Om detta och mer i senaste Medvind – trevlig läsning!