Medvind nr 2, 2017

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I det här numret av Medvind kan du läsa om hur havet mår, och hur SMHI arbetar med att mäta, analysera och göra data tillgängligt kring vår viktiga havsmiljö. Vi har intervjuat Lena Viktorsson som är oceanograf på SMHI. Hon berättar bland annat om problem med övergödning och syrebrist. Mer vatten handlar det om när SMHI skapar ny kunskap om hur klimatförändringen påverkar sjöar. Vi berättar om en fallstudie, en av flera i en webbtjänst för vattenhantering byggd på data från Copernicusprogrammet. Du känner kanske till att SMHI har prognostjänster som är skräddarsydda för en viss bransch eller aktivitet? Ett exempel på det är att vi levererat prognoser när ett stort tunnelelement skulle läggas på plats i Göta älv. I skogen är markskador ett bekymmer, därför är det viktigt att veta mer om markens bärighet. En ny tjänst som SMHI utvecklar ger information i form av ett markbärighetsindex som ger den som ska avverka eller gallra ett bra beslutsunderlag. Läs också om hur SMHI finns med som expertstöd när en klimateffektatlas skapas av forskare i Afrika. Med mera.