Medvind nr 1, 2019

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets första Medvind handlar bland annat om ett spännande projekt som SMHI jobbar med i Bosnien. Bosnien är ett av de länder som har sämst luftkvalitet i Europa. Tusentals personer dör i förtid på grund av den dåliga luftmiljön varje år. Nu ska SMHI efter svensk modell ta fram ett centralt system för luftmätningar i Bosnien, så att data kan rapporteras och göras tillgängliga för forskare och allmänhet.

Vi berättar också om nya klimatberäkningar som ger mer kunskap om ett förändrat klimat. De ska bland annat svara på frågor om vad som händer om vi inte lyckas begränsa klimatförändringen till 1,5 eller 2 grader.

Ett annat perspektiv på klimatförändringen är valet av grödor. På olika håll i landet testas grödor som är mer motståndskraftiga i ett förändrat klimat.

Hållbarhet i skogsbruket är viktigt – bland annat att begränsa körskador när tunga maskiner ska ta sig fram. Vi skriver om SMHIs markbärighetsindex som kan vara en god planeringshjälp.

SMHI och det norska väderinstitutet har utvecklat ett världsunikt samarbete kring prognosproduktion. Nu investerar vi också i en gemensam superdator.

I Medvind kan du också läsa om SMHIs nya tjänst ”Mina observationer – WOW” på smhi.se. Till tjänsten kan du ansluta din väderstation och SMHI, ja faktiskt hela världen, kommer att kunna dra nytta av de data din väderstation producerar.

Visste du att ett av SMHIs expertområden är hydrologi? Med nytt underlag som tagits fram av SMHIs hydrologer och Lantmäteriet har antalet sjöar per landskap undersökts. Blekinge är Sveriges sjötätaste landskap och Dalsland har störst sjöandel.

Om detta och lite till i Medvind – god läsning!