Medvind nr 1, 2017

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

I årets första nummer av Medvind kan du läsa om SMHIs flygmeteorologer. Dygnet runt, årets alla dagar servar SMHI flyget i Sverige med prognoser. SMHI samarbetar med andra nordiska länder för att effektivisera och förbättra tjänsterna mot flyget. 

Sedan början av året samarbetar SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping. Målet är att hitta sätt att nå ut med information om klimatförändringen till unga. 

Vi berättar också om SMHIs arbete inom luftmiljö. Ett exempel är en europeisk prognostjänst för luftmiljö där man kan se prognoser för luftföroreningar, bland annat partiklar.

Du hittar dessutom en summering av Sverigevädret 2016. Med mera.