Medvind nr 2, 2018

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Sommarutgåvan av SMHIs nyhetsbrev Medvind handlar bland annat om behovet av ett nationellt register över hur mycket vatten som används, till exempel till dricksvattenproduktion, industrin, jordbruket och vattenkraften. Information om vattenuttag behövs bland annat för att förebygga situationer med vattenbrist. Bättre kunskap om läget idag ger också möjlighet till mer korrekta beräkningar av framtidens vattentillgång. Nu ska SMHI utreda frågan.

SMHIs forskning leds sedan 1 april av Helén Andersson. Helén är Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare. Ett exempel på forskningsarbete inom klimatområdet är att forskare på SMHI ska ta fram detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. Med hjälp av simuleringarna får man bland annat möjlighet att jämföra hur olika nivåer av utsläpp påverkar klimatförändringen. När FNs klimatpanel IPCC tar fram rapporter om det vetenskapliga kunskapsläget finns många möjligheter för svenska experter att bidra, både i själva framtagande och i granskningen av rapporter. Vid SMHI finns Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC. En viktig uppgift är att sprida information om hur svenska experter kan bidra i klimatpanelens arbete.

I början av juli är det dags för årets Almedalsvecka, en mötesplats för allehanda viktiga samhällsfrågor och samhällsutmaningar. SMHI arrangerar en halvdag på temat ”Hur ska vi bygga hållbara städer i ett förändrat klimat?” den 4 juli. Halvdagen innehåller fyra seminarier och gott om tid att mingla, diskutera och nätverka. Experter från SMHI kommer också att medverka i en rad andra aktiviteter under Almedalsveckan som pågår den 1 – 8 juli.

En nordisk klimatanpassningskonferens genomförs i Norrköping i höst, närmare bestämt den 23 – 25 oktober. Konferensen ska ge tillfälle för olika aktörer att mötas och inspirera till lösningar kring klimatanpassning. Läs också om ”Lathund för klimatanpassning” - ett nytt verktyg som gör det enklare för kommuner att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Vi berättar också om en kartläggning som SMHI gjort i Skövde. Den visar att ett framtida klimat innebär en markant ökning av antalet tillfällen då den upplevda värmen når nivåer som innebär en ökad hälsorisk för äldre.

Varmt välkommen att läsa mer om detta och lite till i Medvind!