Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Screening visar klimatrisker för kyrkor

På uppdrag av Svenska kyrkan kommer SMHI att titta närmare på vad klimatförändringen kan innebära för Svenska kyrkans byggnader och mark. Genom så kallad klimatscreening kommer SMHIs konsulter att undersöka till exempel risk för påverkan vid klimateffekter som kraftiga regn, stigande havsnivå och …

Senast uppdaterad:

Kurser i klimatanpassning för dig som jobbar inom skogsbruk

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Ett förändrat klimat medför nya och ökade risker för till exempel skador på skogen. SMHI erbjuder nu kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig mer och som arbetar med skog. Nästa tillfälle för grundkursen är …

Senast uppdaterad:

Bra dialoger när skogsverksamma möttes

Ett förändrat klimat kommer att leda till ett förändrat skogsbruk. Skogsverksamma från olika delar av landet samlades i början på veckan för att delta i SMHIs klimatkurs och för att få mer lärdomar om hur framtidens klimat kommer att påverka skogen.

Senast uppdaterad:

Väderprognoser för fjärrvärme

För att el- och fjärrvärmebolag ska kunna planera kommande uppvärmningsbehov är en tillförlitlig väderprognos helt avgörande. SMHI Fjärrvärme ger dig den mest sannolika temperaturprognosen tillsammans med ett väderutvecklingsscenario. En nyhet är att det nu ingår en automatisk verifiering där du …

Senast uppdaterad:

Lär dig mer om hur klimatet påverkar skogen

Ett klimat i förändring innebär en skog i förändring. Anmälan är nu öppen till SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändring. Här får du som arbetar i skogen mer kunskap om klimatförändringar, och även verktyg för att ta fram en plan för klimatanpassning.

Senast uppdaterad:

Ny metodik att beräkna luftföroreningar ger Sverigetäckande exponerings- och hälsounderlag

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – speciellt om du är barn, äldre eller tillhör någon riskgrupp. På SMHI utvecklar forskare och luftmiljöexperter nu en ny metodik som gör att de kan beräkna hur mycket luftföroreningar befolkningen utsätts för, både nu och i framtiden, i städer och på …

Senast uppdaterad:

Projekt i slutfasen för utredning av luftmiljö i Bosnien och Hercegovina

Under hösten 2022 slutför SMHI biståndsprojektet IMPAQ i Bosnien och Hercegovina, lett av Naturvårdsverket och finansierat av Sveriges ambassad. IMPAQs syfte är bland annat att bättre förstå anledningarna till att luftkvaliteten är så dålig i flera städer, framförallt under vintern. …

Senast uppdaterad:

Webbinarium om kommande krav på hållbarhetsrapportering

Till årsskiftet är det dags för många verksamheter att hållbarhetsrapportera. Nya krav i EUs handlingsplan för att uppnå klimatmålen innebär att företag ska redovisa klimatrelaterade risker och möjligheter. Anslut dig till SMHIs frukostwebbinarium för att få mer information om vad du redan nu kan …

Senast uppdaterad:

Ruttprognoser, en ny tjänst för bättre vinterväghållning

Nu finns det en ny tjänst där du får en prognos för hur varje vägsegment reagerar på vädret, vilket gör det enklare att planera vinterväghållningen. Från säsongen 2022/2023 kan SMHI erbjuda Ruttprognoser som en tilläggstjänst till SMHIs abonnemangstjänst Vinterväghållning Plus.

Senast uppdaterad:

Bli varnad vid risk för stora nederbördsmängder

SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm har uppdaterats och omfattar nu även larm vid risk för stora nederbördsmängder. 
Med tjänsten kan du bli larmad när det finns risk för regnmängder som kan påverka din verksamhet eller kommun.

Senast uppdaterad:
År
Månad