Ruttprognoser, en ny tjänst för bättre vinterväghållning

Nu finns det en ny tjänst där du får en prognos för hur varje vägsegment reagerar på vädret, vilket gör det enklare att planera vinterväghållningen. Från säsongen 2022/2023 kan SMHI erbjuda Ruttprognoser som en tilläggstjänst till SMHIs abonnemangstjänst Vinterväghållning Plus.

Ruttprognoser ger dig information om hur varje delsträcka eller vägsegment reagerar på vädret, exempelvis var det frostar först. Du får prognoser på yttemperatur och vägstatus, snö och regnmängder samt en sannolikhetsprognos för yttemperatur under noll grader för varje enskilt vägsegment 24 timmar framåt.  Det finns också en motsvarande analys av läget på vägarna för de senaste 12 timmarna. Detta underlättar planeringen vilket möjliggör en mer effektiv och i många fall även selektiv vinterväghållning. Även förutsättningarna för att kunna göra preventiva åtgärder ökar. 

Saltbil
Salta där det verkligen behövs och spara in på både kostnader och miljön.

─ Du får ett bättre underlag att planera salt- eller plogrutten utefter väder och väglagssituation. Genom ruttprognoser får du tidigt en mer detaljerad prognos och kan därmed planera dina åtgärder mer effektivt, med hänsyn till både ekonomi och miljö, säger Claes Kempe, meteorolog och säljansvarig för SMHIs vinterväghållningstjänster.

Prova-på-abonnemang

Ruttprognoser har under den gångna vintern testats med gott resultat av 10 kommuner, från Halmstad till Umeå. Under hösten 2022 fortsätter vi finslipa tjänsten och erbjuder därför nya ”prova-på-abonnemang” till kraftigt reducerad kostnad under kommande vinter. Kontakta Claes Kempe för att prata vidare kring detta.