Bra dialoger när skogsverksamma möttes

Ett förändrat klimat kommer att leda till ett förändrat skogsbruk. Skogsverksamma från olika delar av landet samlades i början på veckan för att delta i SMHIs klimatkurs och för att få mer lärdomar om hur framtidens klimat kommer att påverka skogen.

Bland deltagarna fanns privata skogsägare, hållbarhetsansvariga och rådgivare inom skog. Deltagarna fanns både på plats i SMHIs lokaler och digitalt. En fullspäckad dag, med intressanta föreläsningar, interaktiva inslag och gruppövningar stod på agendan.

Deltagare klimatkurs skogsverksamma
Magnus Schön, Åsa Öhman och Örjan Grönlund var några av kursdeltagarna på plats i SMHIs lokaler.

– Jag anmälde mig till kursen för att jag ville ha mer information kring vad man tror om framtidens klimat. Eftersom jag har skog behöver jag veta hur jag ska jobba med de föryngringar i skogen som sker i framåt i tiden. Jag vill också veta hur jag ska planera min skog utifrån hur till exempel marken kommer att se ut framöver, säger Magnus Schön, privat skogsägare.

–Alla har en förändrad framtid vad gäller klimatet att förhålla oss till. Vi som på något sätt är verksamma inom skogsbranschen ska kunna driva ett hållbart skogsbruk även i framtiden, och i vår roll vill vi dessutom kunna hjälpa våra medlemmar utifrån dessa nya förutsättningar säger Åsa Öhman och Örjan Grönlund som jobbar på hållbarhetsenheten på Mellanskog och som deltog på plats i Norrköping.

Intressanta föreläsningar och dialoger

Förändringar i skogen sker inte från en dag till en annan, utan planeringen måste ske på 60-80 års sikt. Därför är det viktigt att redan idag veta om hur vårt framtida klimat kan komma att se ut. Under förmiddagen presenterades pågående och framtida klimatförändringar på ett övergripande plan, för att sedan trattas ner mer och mer till att prata specifikt om hur skogen påverkas. Bland föreläsarna fanns interna experter från SMHI, bland annat Erik Kjellström, Berit Arheimer och Magnus Joelsson. Inbjuden till att tala var också Carin Nilsson från Skogsstyrelsen. Carin gav bland annat tips på vad man redan nu kan göra för att anpassa sitt skogsbruk.

Alexandra Birger Röör

− Föreläsarna fick många intressanta frågor, både från de som deltog på plats och de som var med digitalt, vilket säger oss att innehållet i kursen var bra och att den även är helt rätt i tiden, säger Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef skog, SMHI.


Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner, både för de som sågs på SMHI och de som deltog digitalt. Dialogen var livlig och med ett stort intresse för hur andra jobbar.

Gruppdiskussioner klimatkurs

− Det har känts bra att träffa och prata med andra personer inom samma bransch om det här. Inte bara under själva kursen, utan även när det var fika och lunch, förklarar Magnus Schön.

− Att vi alla jobbar med skog, men på olika sätt har bara varit positivt, fyller Åsa Öhman i.

Fler kurstillfällen i november och december

För dig som är intresserad av den här kursen ges den vid ytterligare två tillfällen i höst; 14 november samt 5 december. Även vid de tillfällena finns det möjlighet att delta antingen på plats eller digitalt.

− Det finns några platser kvar på de kommande två utbildningstillfällena, så passa på att anmäla dig för att få en bra förståelse för hur klimatförändringar idag och i framtiden kan påverka skogsbruket, avslutar Alexandra Birger-Röör.