Väderprognoser för fjärrvärme

För att el- och fjärrvärmebolag ska kunna planera kommande uppvärmningsbehov är en tillförlitlig väderprognos helt avgörande. SMHI Fjärrvärme ger dig den mest sannolika temperaturprognosen tillsammans med ett väderutvecklingsscenario. En nyhet är att det nu ingår en automatisk verifiering där du kan följa utfallet månadsvis. Vi ger dig träffsäkra prognoser, så att du kan känna dig säker på att den värmelastprognos du räknar ut bygger på en så bra väderindata som möjligt.

Många faktorer kan påverka en produktionsplanerare på ett el- eller fjärrvärmebolag och en av dem är hur vädret påverkar lastprognosen. SMHI levererar ett intervall för temperaturen som tydliggör den aktuella osäkerheten för varje prognossteg. På så sätt kan du känna dig säker på att den värmelastprognos ni räknar ut bygger på en så bra väderindata som möjligt.

– När vi använder en eller flera lokala observationer som är representativa för det område prognosen ska gälla, kan en prognos med hög träffsäkerhet levereras. Dessutom görs en statistisk efterbearbetning av prognoser vilket gör att du får vår bästa, mest sannolika prognos, säger Hanna Rönnberg, produktägare för SMHI FJärrvärme.

Flera variabler ger en gedigen prognos

Produkten innehåller:

  • Tre prognoser för temperatur (bästa temperatur, varmast scenario, kallast scenario)
  • En vindprognos
  • En globalstrålningsprognos

Genom att tillhandahålla tre temperaturprognoser fångas spridningen och osäkerheten i prognosen upp, vilket gör det lättare för dig att planera och beräkna värmelastprognosen.

Nu får du varje månad även en verifikationsrapport på föregående månad där vi utvärderar prognosens prestation.

Tilläggspaket för längre framförhållning

Verksamheter som kräver planering längre fram kan beställa ett tilläggspaket med temperatur-, vind- och strålningsprognoser som sträcker sig så långt som 15 dygn framåt. På längre sikt blir osäkerheterna större och därmed ökar vikten av spridningsintervallet. Tilläggspaketet innehåller också ett larm för låga temperaturer så långt som 45 dygn framåt.