Bli varnad vid risk för stora nederbördsmängder

SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm har uppdaterats och omfattar nu även larm vid risk för stora nederbördsmängder. 
Med tjänsten kan du bli larmad när det finns risk för regnmängder som kan påverka din verksamhet eller kommun.

I nästan alla kommuner finns det områden eller underfarter som är extra utsatta och känsliga för stora nederbördsmängder. När du får ett väderlarm innebär det en ökad risk för översvämning eller andra problem i din kommun. Du bör då hålla dig uppdaterad på väderläget och följa prognosuppdateringar, kontakta personal och vara beredd på att vidta åtgärder för att skydda de utsatta områdena eller din verksamhet.

Väderlarm: Risk för stora nederbördsmängder

Den nya tjänsten riktar sig framförallt till kommuner eller VA-bolag som redan idag har en tydlig åtgärdsplan för hantering av stora nederbördsmängder. Tjänsten passar även till andra verksamheter som kan påverkas av nederbörd. Eftersom SMHIs Väderlarm är kundanpassade, väljer kunden själv vid vilka nivåer den vill bli larmad. Dels väljs vid vilken risk (låg, måttlig eller hög), och dels vid vilken nederbördsmängd.

Erik Ernerudh


─ Tanken med larmet är att kunna initiera kortsiktiga åtgärder efter att risk och omfattning av nederbördsmängderna har bedömts, säger Erik Ernerudh, produktchef för SMHIs Kundanpassade Väderlarm.


 

Delta på ett webinar för att få reda på mer

Du som är intresserad av att få reda på mer kring SMHIs Väderlarm i allmänhet, och tjänsten Risk för stora nederbördsmängder i synnerhet, kan den 22 juni klockan 10-11 delta på ett webinar på temat. Anmäl dig genom att mejla till infovaderlarm@smhi.se. Skriv "webinar" i ämnesraden.