Kurser i klimatanpassning för dig som jobbar inom skogsbruk

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Ett förändrat klimat medför nya och ökade risker för till exempel skador på skogen. SMHI erbjuder nu kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig mer och som arbetar med skog. Nästa tillfälle för grundkursen är den 7 mars. 

Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed troligtvis till en ökad skogstillväxt. Samtidigt medför ett förändrat klimat nya och ökade risker för skador på skogen. När klimatet förändras är det nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen.

SMHI erbjuder dig som arbetar med skog en grund- och en fördjupningskurs inom ämnet klimat, med specifikt fokus på klimatanpassning för skogen och skogsbruket. Kursen riktar sig till skogsägare, hållbarhetsansvariga på skogsbolag, rådgivare och andra yrkesverksamma inom skogsbruket. Kurserna erbjuds vid flera tillfällen under året och nu närmast med en grundkurs den 7 mars och flera fortsättningstillfällen på olika platser i Sverige under våren.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen ger god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket. Den som går fortsättningskursen får även verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Klimatkurser för skogsbruk

Anmälan till kurserna är öppen

Just nu går det att anmäla sig till SMHIs grundkurs i klimatförändringar i Sverige, en kostnadsfri kurs där man antingen kan delta på plats i Norrköping i SMHIs lokaler eller digitalt. Nästa tillfälle är den 7 mars. Under dagen föreläser experter från SMHI som ger en god förståelse för klimatförändringar och klimateffekter som kan påverka skogen, liksom hur klimatet utvecklat sig de senaste hundra åren. Eftermiddagen fokuserar på framtagandet av en klimatanpassningsplan. Dagen avslutas med att Skogsstyrelsen gästar och berättar vad de gör när det gäller klimatfrågan. Har du gått grundkursen får du förtur till fördjupningskurser och exkursioner.

Praktiska dagar om hur du gör en klimatanpassningsplan

Utöver grundkursen erbjuder SMHI även en kurs i att praktiskt arbeta med att klimatanpassa. Kursen ger mer kunskap om hur man kan arbeta med klimatanpassningsplaner, och ger inspiration kring hur denna kan bli en del av en skogsbruksplan. Fördjupningarna fokuserar på det praktiska arbetet, och innehåller både en dag med övningar och diskussioner, samt en dag där det görs en inspirerande exkursion tillsammans i en grupp på 25 personer. Till vårens fördjupningskurser finns platser kvar till kurstillfälle Västerbotten 30-31 maj. Nya datum till flera kursplatser släpps under våren! Anmäl dig här och läs mer om kursprogrammet.