Nya vädertjänster på smhi.se ska ersätta landvädret

Vädertjänsterna på smhi.se genomgår ett generationsskifte och nya funktioner har införts. Äldre tjänster fasas successivt ut och under 2011 planeras tjänsten "Landväder" att tas bort från från smhi.se. Istället hänvisar vi till de nya tjänster som hittas under "Vädret", "Vädret i Sverige"

"Landväder" avvecklas 2011

Väderdump

Vi har fått in mycket synpunkter kring avvecklingen av "Landväder" Mycket av det som kommit fram är förändringar som vi haft ambitionen att lösa fram till i höst.

Delar av införandeprojektet är nu försenat varför vi väljer att skjuta på avvecklingen av det Flashbaserade ”Landväder” till 2011.

Anledningarna till att vi trots produktens popularitet ändå i slutändan väljer att ersätta den är:

  • Det finns lägen där prognoserna ger olika budskap trots att datakällan är densamma (ett presentationpedagogiskt problem)
  • Flashformatet har sina baksidor och vi ser HTML, framförallt HTML5 som ett mer framtidssäkert val.
  • Flashapplikationen är komplex och svår att administrera och utveckla. Vi har problem med att göra ändringar/fixa buggar i applikationen.
  • Vi vill fokusera utvecklingsresurserna på de nya vädertjänsterna.

Fortsatt utveckling av "Vädret i Sverige"

Det vi vill få med oss från Landväder är de goda egenskaper som ni lyft fram i era kommentarer.

  • Förbättrad kartnavigering
  • Mer information för bättre / snabbare överblick
  • Förbättrad tidsnavigering
  • Förbättrad prestanda

Tidplanen för när detta kan vara infört är i dagsläget oklart, men i väntan på förändringarna ovan så kommer ”Landväder” att finnas kvar.

Vi har fått mycket bra input som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med våra tjänster.