Största snödjup i september

I de mellersta och nordligaste delarna av Sverige är det inte helt ovanligt att det bildas snötäcke i september månad. För både Svealands och Norrlands del är det ett tillfälle som står i en klass för sig, nämligen den 28-29 september 1954.

I Götaland är det däremot mycket ovanligt med snötäcke i september och i modern tid finns endast ett känt fall.

De största snödjupen i september i Norrland

Ett snöfall över främst inre Hälsingland, Härjedalen och Jämtland i slutet av september 1954 står i särklass med drygt en halvmeter nysnö vid flera stationer. Det finns bara ett annat känt tillfälle med snödjup över en halv meter i september. Det var lokalt i norra Lapplandsfjällen år 1932.
Två exempel på omfattande snöfall tidigt i september månad är den 3-4 september 1984 och den 6-9 september 1931.
Enligt en kommentar av observatören i Ådalsliden i Ångermanland förekom upp mot en halvmeter snö i höglänta trakter den 13 september 1902.

62 cm Sösjö (Jämtland) den 28 september 1954
Värdet kommer från en extra avläsning klockan 17. Vid det ordinarie mättillfället på morgonen var snödjupet 36 cm.

60 cm Johannisberg (Hälsingland) den 29 september 1954

55 cm Njuonjes (Lappland) den 18 september 1932
I kolumnen för snödjup i skog angavs snödjupet till 60 cm.

50 cm Ytterberg (Härjedalen ) den 29 september 1954

45 cm Haraliden (Västerbotten) den 9 september 1931

40 cm Katterjåkk (Lappland) den 26 september 2003

Väderstationen i Katterjåkk
Väderstationen i Katterjåkk den 23 november 2006. Foto SMHI Förstora Bild

40 cm Riksgränsen (Lappland) den 30 september 1916

40 cm Riksgränsen (Lappland) den 22 september 1907

40 cm Riksgränsen (Lappland) den 30 september 1906

De största snödjupen i september i Svealand

För Svealands del står snöfallet den 28-29 september 1954 i särklass med drygt en halvmeter nysnö vid ett par stationer. Snödjup på 3-4 dm rapporterades i september 1915 och 1928.

56 cm Hasberget (Dalarna) den 29 september 1954

55 cm Kvarnberg (Dalarna) den 29 september 1954

50 cm Lillhamra (Dalarna) den 29 september 1954
Värdet rapporterades inte som ett ordinarie uppmätt snödjup utan finns i form av en anteckning i journalen "omkring 50 cm".

46 cm Fågelsjö (Dalarna) den 29 september 1954

37 cm Blåbärskullen (Värmland) den 29 september 1915

35 cm Kullerberget (Dalarna) den 29-30 september 1915

De största snödjupen i september i Götaland

Under 1900-talet rapporterades mätbart snödjup i september 1995 och lokalt i september 1928. Under 1800-talet skedde detta år 1893 och 1867. 1867 utfördes inte mätningar av snödjup på samma sätt som nu för tiden. Men indirekta uppgifter antyder att det då i Västergötland kan ha förekommit snödjup som var större än vad som uppmättes 1995.
Enligt tidningsuppgifter kan det ha förekommit snödjup på 6-8 cm i inre Småland även den 15 september 1889.

12 cm Spinkabo (Småland) den 30 september 1995

8 cm Forserum (Småland) den 30 september 1995

6 cm Skara (Västergötland) den 24 september 1867
Värdet föreligger i form av en anteckning i journalen "Marken till flera tum snötäckt". Enligt en andrahandsuppgift från 1893 av observatören i Seltorp i Västergötland så föll fotsdjup snö där den 24 september 1867.

5 cm Nässjö (Småland) den 30 september 1995

3 cm Sävsjö (Småland) den 30 september 1995

2 cm Lommaryd (Småland) den 26 september 1893

1 cm Tolsgården (Västergötland) den 28 september 1928