Största snödjup i maj

I Norrland och Svealand är det rester av vinterns snötäcke som skapat rekordsnödjupen i maj. I Götaland är det däremot i allmänhet stora mängder nysnö som gett rekorden.

De största snödjupen i maj i Norrland

I Norrland är det en total dominans för stationer i Riksgränsenfjällen när det gäller de allra största snödjupen i maj månad. Det största snödjupet i maj i de södra fjälltrakterna är 195 cm i Leipikvattnet i Jämtland den 1 maj 1997.

223 cm Riksgränsen (Lappland) den 6 maj 1929

219 cm Katterjåkk (Lappland) den 4-5 maj 1997

218 cm Katterjåkk (Lappland) den 15 maj 2020
Den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk, vilken vid tidpunkten inte var officiell, gav som mest 240 cm på morgonen den 15 maj.

Väderstationen i Katterjåkk
Väderstationen i Katterjåkk den 23 november 2006. Foto SMHI Förstora Bild

218 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 maj 1906
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup denna månad, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

215 cm Katterjåkk (Lappland) den 4 maj 1993

215 cm Vassijaure (Lappland) den 1 maj 1906
Observatoriet med namnet Vassijaure var beläget nära den plats där den nuvarande stationen Katterjåkk ligger.

205 cm Katterjåkk (Lappland) den 2 maj 2017

203 cm Katterjåkk (Lappland) den 13 maj 2000

200 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 maj 1911
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup denna månad, varför det maximala snödjupet eventuellt kan ha varit något större.

De största snödjupen i maj i Svealand

När det gäller de största snödjupen i maj i Svealand har de i stor utsträckning noterats under år som inte varit representerade i rekordtabellerna för de föregående månaderna. Till exempel under säsongerna 1966 och 1951, som svarade för rekordvärdena i april, så hade mycket av snön smält när maj månad inleddes.

128 cm Grövelsjön (Dalarna) den 1 maj 1988

Klimatstationen i Grövelsjön
Klimatstationen i Grövelsjön den 9 maj 2004. Foto SMHI Förstora Bild

122 cm Kräckelbäcken (Dalarna) den 1 maj 1977

114 cm Ulvsjö (Dalarna) den 5 maj 1985

110 cm Storbron (Dalarna) den 1 maj 1927
Samma dag rapporterade stationen Ulvsjö hela 138 cm i kolumnen för snödjup i skog medan snödjupet vid stationen endast var 89 cm.

109 cm Gråtbäck (Dalarna) den 1 maj 1924

108 cm Björnliden (Dalarna) den 1 maj 1977

107 cm Grövelsjön (Dalarna) den 1 maj 1995

De största snödjupen i maj i Götaland

Rekordvärdena från maj 1929, 1915 och 1886 skapades genom stora mängder nysnö, medan det delvis handlade om rester av vinterns snötäcke i maj 1985.

Värt att notera är att det rekorddjupa snötäcket i april 1951 inte låg kvar i någon nämnvärd omfattning i början av maj. Under den kalla och snörika säsongen 1966 rapporterade stationen Ed i Dalsland den 1 maj ännu 55 cm snö i skogspartier medan det i stort sett var snöfritt vid stationen.

56 cm Bäckefors (Dalsland) den 2 maj 1929

45 cm Krakstad (Dalsland) den 2 maj 1929
Stationen räknades tidigare till Värmland och Svealand.

44 cm Tranhult (Småland) den 15 maj 1915

40 cm Rörshult (Småland) den 15 maj 1915

39 cm Högemålen (Småland) den 15 maj 1915

38 cm Högemålen (Småland) den 1 maj 1985

35 cm Spinkabo (Småland) den 1 maj 1985
I kolumnen för snödjup i skog rapporterades 40 cm.

35 cm Olstorp (Skåne) den 16 maj 1915

35 cm Svinhult (Östergötland) den 1 maj 1886
Snötäcket hade bildats i slutet av april 1886 och bidrog sannolikt till de för årstiden exceptionellt låga temperaturer som då noterades med ner till -19° i Småland den 30 april.