Största snödjup i maj

I Norrland och Svealand är det rester av vinterns snötäcke som skapat rekordsnödjupen i maj. I Götaland är det däremot i allmänhet stora mängder nysnö som gett rekorden.

De största snödjupen i maj i Norrland

I Norrland är det en total dominans för stationer i Riksgränsenfjällen när det gäller de allra största snödjupen i maj månad. Det största snödjupet i maj i de södra fjälltrakterna är 195 cm i Leipikvattnet i Jämtland den 1 maj 1997.

223 cm Riksgränsen (Lappland) den 6 maj 1929

219 cm Katterjåkk (Lappland) den 4-5 maj 1997

218 cm Katterjåkk (Lappland) den 15 maj 2020
Den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk, vilken vid tidpunkten inte var officiell, gav som mest 240 cm på morgonen den 15 maj.

Väderstationen i Katterjåkk
Väderstationen i Katterjåkk den 23 november 2006. Foto SMHI Förstora Bild

218 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 maj 1906
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup denna månad, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

215 cm Katterjåkk (Lappland) den 4 maj 1993

215 cm Vassijaure (Lappland) den 1 maj 1906
Observatoriet med namnet Vassijaure var beläget nära den plats där den nuvarande stationen Katterjåkk ligger.

205 cm Katterjåkk (Lappland) den 2 maj 2017

203 cm Katterjåkk (Lappland) den 13 maj 2000

200 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 maj 1911
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup denna månad, varför det maximala snödjupet eventuellt kan ha varit något större.

De största snödjupen i maj i Svealand

När det gäller de största snödjupen i maj i Svealand har de i stor utsträckning noterats under år som inte varit representerade i rekordtabellerna för de föregående månaderna. Till exempel under säsongerna 1966 och 1951, som svarade för rekordvärdena i april, så hade mycket av snön smält när maj månad inleddes.

128 cm Grövelsjön (Dalarna) den 1 maj 1988

Klimatstationen i Grövelsjön
Klimatstationen i Grövelsjön den 9 maj 2004. Foto SMHI Förstora Bild

122 cm Kräckelbäcken (Dalarna) den 1 maj 1977

114 cm Ulvsjö (Dalarna) den 5 maj 1985

110 cm Storbron (Dalarna) den 1 maj 1927
Samma dag rapporterade stationen Ulvsjö hela 138 cm i kolumnen för snödjup i skog medan snödjupet vid stationen endast var 89 cm.

109 cm Gråtbäck (Dalarna) den 1 maj 1924

108 cm Björnliden (Dalarna) den 1 maj 1977

107 cm Grövelsjön (Dalarna) den 1 maj 1995

De största snödjupen i maj i Götaland

Rekordvärdena från maj 1929, 1915 och 1886 skapades genom stora mängder nysnö, medan det delvis handlade om rester av vinterns snötäcke i maj 1985.

Värt att notera är att det rekorddjupa snötäcket i april 1951 inte låg kvar i någon nämnvärd omfattning i början av maj. Under den kalla och snörika säsongen 1966 rapporterade stationen Ed i Dalsland den 1 maj ännu 55 cm snö i skogspartier medan det i stort sett var snöfritt vid stationen.

56 cm Bäckefors (Dalsland) den 2 maj 1929
Ingen annan station i Götaland rapporterade snödjup av den här magnituden. Det näst största snödjupet vid tillfället var 24 cm i Gunnesbyn i Dalsland.

44 cm Tranhult (Småland) den 15 maj 1915

40 cm Rörshult (Småland) den 15 maj 1915

39 cm Högemålen (Småland) den 15 maj 1915

38 cm Högemålen (Småland) den 1 maj 1985

35 cm Spinkabo (Småland) den 1 maj 1985
I kolumnen för snödjup i skog rapporterades 40 cm.

35 cm Olstorp (Skåne) den 16 maj 1915

35 cm Svinhult (Östergötland) den 1 maj 1886
Snötäcket hade bildats i slutet av april 1886 och bidrog sannolikt till de för årstiden exceptionellt låga temperaturer som då noterades med ner till -19° i Småland den 30 april.