Största snödjup i oktober

I alla tre landsdelar är många av de största oktobersnödjupen från 1925 eller 1926. Men det finns även exempel på mycket stora snödjup i oktober i mer modern tid, till exempel åren 1992 och 2006.

De största snödjupen i oktober i Norrland

Det snödjup som byggdes upp i Kopparåsen längs Malmbanan i oktober 1925 är unikt och knappast representativt för något större område utanför stationen. I mer modern tid förtjänar oktober 2006 och 1992 att nämnas. 1992 inte minst eftersom det allra största snödjupet då återfanns så pass långt söderut i Norrland som i Hälsingland.

168 cm Kopparåsen (Lappland) den 22-24 oktober 1925
Det mycket mäktiga snödjup som byggdes upp i oktober var i hög grad bidragande till det rekordstora snödjup som samma station rapporterade i februari följande år. Under oktober 1925 rapporterade Kopparåsen sammanlagt 220 mm nederbörd i smält form.
Även vid grannstationen Vassijaure byggdes det upp ett mäktigt snötäcke i oktober 1925, tillräckligt för att hamna på fjärde plats i rekordlistan.

92 cm Skärvången (Jämtland) den 28 oktober 2006

90 cm Vallträsk (Lappland) den 31 oktober 1923
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.
I kolumnen för snödjup i skog angavs snödjupet till 100 cm.

86 cm Vassijaure (Lappland) den 22-24 oktober 1925
Liksom grannstationen Kopparåsen fick även stationen Vassijaure (som flyttats från Riksgränsen 1923) mycket stora mängder snö i oktober 1925, men inte fullt så extrema mängder som vid Kopparåsen.

80 cm Åsnorrbodarna (Hälsingland) den 17-18 och 30-31 oktober 1992
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

79 cm Vägersjön (Ångermanland) den 31 oktober 2006

Klimatstationen i Vägersjön
Klimatstationen i Vägersjön den 21 maj 2011. Foto SMHI Förstora Bild

79 cm Riksgränsen (Lappland) den 15-19 oktober 1928

Tvivelaktiga eller felaktiga värden

100 cm Storlien (Jämtland) den 16 oktober 1900
Värdet rapporterades i form av en kommentar i månadsjournalen. Regelbundna observationer av snödjup hade ännu inte inletts vid den här tiden. Två dagar tidigare hade Storlien haft barmark och nederbördsmängden för de två dygnen uppgick endast till cirka 13 mm i smält form.

De största snödjupen i oktober i Svealand

I Svealand är de största oktobersnödjupen från år 1926. Det finns även en del stora oktobervärden av senare datum, till exempel från år 1992 och 2000.

75 cm Blåbärskullen (Värmland) den 31 oktober 1926

70 cm Mårbacken (Värmland) den 31 oktober 1926

62 cm Storbron (Dalarna) den 31 oktober 2000

62 cm Stömne (Värmland) den 31 oktober 1926

60 cm Lönnhöjden (Värmland) den 31 oktober 1926
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden kan ha varit något större.

57 cm Grundforsen (Dalarna) den 31 oktober 1992
Vid stationen utfördes inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

De största snödjupen i oktober i Götaland

I Götaland förekom mycket stora oktobersnödjup två år i rad på 1920-talet, nämligen 1925 och 1926. Mycket stora snödjup förekom även i oktober 2002.
Enligt noteringar från flera gotländska stationer förekom där snödjup på 1½ fot i oktober 1880. Det är dock oklart i vilken utsträckning detta kan handla om snödrivor.

65 cm Bäckefors (Dalsland) den 29 oktober 1926

50 cm Kölfors (Dalsland) den 28-29 oktober 1926

48 cm Fägerhult (Västergötland) den 20 oktober 2002

Klimatstationen i Fägerhult
Klimatstationen i Fägerhult den 9 november 2009. Foto SMHI Förstora Bild

45 cm Gustav Adolf (Västergötland) den 15 oktober 1925
I kolumnen för snödjup i skog rapporterades 50 cm.

42 cm Svandal (Bohuslän) den 29 oktober 1926

41 cm Kindsboda (Västergötland) den 20 oktober 2002