Största snödjup i november

I november, när det ofta råder en kamp mellan varma och kalla luftmassor, så kan det ibland falla stora snömängder på kort tid i både södra och norra Sverige. Exempel från Götaland är snöovädret den 17 november 1995 och "snökanonerna" i slutet av november 2010.

De största snödjupen i november i Norrland

Rekordvärdet från Kopparåsen i november 1925 är mer eller mindre en direkt följd av det rekordsnödjup som byggdes upp redan under oktober 1925. I övrigt är det ett antal olika novembermånader som placerar sig i rekordtabellen, senast två observationer i södra Jämtland från november 2023. Värt att uppmärksamma är värdet från november 1921 som noterades alldeles i början av månaden efter passagen av ett intensivt oväder.

190 cm Kopparåsen (Lappland) den 27-30 november 1925

146 cm Bydalen (Jämtland) den 30 november 1910
Värdet journalfördes på den 29 november, men avser sannolikt den 30 november. I kolumnen för snödjup i skog angavs 164 cm.

130 cm Njuonjesbäck (Lappland) den 28 november 1928
I kolumnen för snödjup i skog rapporterades 151 cm.

126 cm Storlien (Jämtland) den 29-30 november 1915

120 cm Vallbo (Jämtland) den 30 november 2023
Stationen har ett utsatt läge vid snöfall och snödrev. Den ordinarie mätkäppen blev översnöad och snödjupsmätningen utfördes därför med tumstock. 120 cm rapporterades ursprungligen även den 29 november, men detta värde korrigerades till 110 cm för att stämma bättre med den närliggande stationen Höglekardalen.

116 cm Höglekardalen (Jämtland) den 30 november 2023

115 cm Njuonjesbäck (Lappland) den 1 november 1921
Enligt en kommentar i journalen var nederbördsmätaren översnöad. Den 31 oktober var snödjupet endast 6 cm. Denna snödjupsökning på 109 cm under ett dygn är den största kända i Sverige.
I kolumnen för snödjup i skog angavs snödjupet till 120 cm.

113 cm Katterjåkk (Lappland) den 21 november 1995

De största snödjupen i november i Svealand

I Svealand är flera av de högsta värdena från 1992, då de stora snödjup som bildats i oktober fortsatte att byggas på under november. Men även till exempel i november 1919 och 1910 förekom stora snödjup.

103 cm Gördalen (Dalarna) den 30 november 1992
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

90 cm Storbron (Dalarna) den 29 november 1992

86 cm Gråtbäck (Dalarna) den 30 november 1919

83 cm Gråtbäck (Dalarna) den 14 november 1912

82 cm Transtrand (Dalarna) den 30 november 1910

81 cm Kvarnberg (Dalarna) den 30 november 1992
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

De största snödjupen i november i Götaland

I Götaland är det snöovädret i mitten av november 1995 och ymniga snöfall i slutet av november 2010 som står för rekordvärdena. Bland riktigt gamla noteringar kan nämnas en anteckning från Stengårdsnäs i Småland om 3 fot snö i november 1882.

98 cm Ödeshög (Östergötland) den 19-22 november 1995
Möjligen är det en feldatering i journalen så att värdena egentligen ska avse den 18-21 november.
Stationen på Visingsö i Vättern rapporterade samtidigt snödrivor på 2-3 meter.

85 cm Kråkemåla (Småland) den 30 november 2010

Klimatstationen i Kråkemåla
Klimatstationen i Kråkemåla den 13 april 2011. Foto SMHI Förstora Bild

82 cm Sandhem (Västergötland) den 26 november 2010
Värdet kommer från en extra avläsning klockan 17. Vid det ordinarie observationstillfället på morgonen var snödjupet 75 cm.

79 cm Tidaholm (Västergötland) den 29-30 november 2010

75 cm Ramsjöholm (Småland) den 19 november 1995
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

74 cm Mullsjö (Västergötland) den 27-28 november 2010